Hvor kommer verdiskapingen i eiendom fra?

De som sier at eiendomsmarkedet er drevet av lave renter har bare delvis rett, selskapenes underliggende vekst i areal har for øyeblikket større betydning.

I andre kvartal 2016 har eiendomsselskapene i Norden vist en vekst på hele 13.4% i underliggende resultat per aksje sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. På toppen av dette har selskapene betalt ut i snitt omtrent 3% utbytte, slik at vekst pluss utbytte (som over tid også vil være avkastningen, alt annet er endring i prising) har vært om lag 16% siste året.

Men hvor kommer denne verdiskapningen fra?

Vi har gravd oss ned i tallene til alle selskapene for å finne hva som driver denne sterke utviklingen. Og konklusjonen er som følger:

Tabell til eiendomstekst Thomas

Som vi ser har økning i antall kvadratmeter den største effekten på inntjening per aksje, og betyr drøyt halvparten av veksten. Videre har lavere rentekostnader samt økt leie per kvadratmeter også vesentlig effekt, mens kostnader og endring av ledighet i porteføljene relativt marginal betydning. Dog er det også verd å merke seg at alle parametrene har hatt positiv effekt i kvartalet.

Så de som sier at eiendomsmarkedet er drevet av lave renter har bare delvis rett, selskapenes underliggende vekst i areal har for øyeblikket større betydning.

 

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.