Hvor er Stockholmsbørsen på vei?

ODINs forvalter, Vegard Søraunet kommenterer oppgangen på Stockholmsbørsen. Til tross for høyere prising av børsen bidrar rentekutt og bedring i makro til at vi er positive til fremtiden for ODIN Sverige og ODIN Norden.

Den svenske børsen har hatt en sterk vekst siden begynnelsen av 2015 med en oppgang på 11,3 % – i samme periode har ODIN Sverige steget med 11,6 % og ODIN Norden med 18,8 %*. Riksbanken og den lave renten har åpenbart hatt en stor innvirkning på børsoppgangen, og da Stefan Ingves i slutten av mars kunngjorde at minusrenten kryper enda lenger ned til – 0,25 %, ga det børsutviklingen et ytterligere løft. Med det lave rentenivået vi har fremstår aksjer fortsatt som en attraktiv aktivaklasse.

Vegard Søraunet, porteføljeforvalter for ODIN Sverige og ODIN Norden, mener at man kan stille spørsmålstegn ved Riksbankens tiltak: «Jeg synes det er litt underlig at Riksbanken er så besatt av inflasjonsmålet i Sverige, og jeg tror ikke at det lave rentenivået vil ha den ønskede effekten som er å få opp inflasjonen.» Han påpeker at økte tilbakekjøp av obligasjoner burde fungere bedre, og mener at Sverige kan møte motbør fra Den europeiske sentralbankens mål om en svakere euro. Det er en kamp de aldri vil vinne.

Vegard Søraunet - Senior Porteføljeforvalter

Fortsatt positivt, men risikoen for korreksjon øker
Til tross for lav inflasjon mener vi at ikke bare Stockholmsbørsen, men også den svenske økonomien, kommer til å vokse fremover. De tiltak som Riksbanken har lansert, har sannsynligvis ikke fått full effekt ennå. I tillegg bør de lave rentene og en svakere valuta bidra positivt til de eksportrettede selskapene.

Dessuten bør det europeiske oppsvinget som vi nå ser, bidra til den positive effekten fremover. På pressekonferansen som Den europeiske sentralbanken holdt nylig, tilbakeviste sentralbanksjef Mario Draghi ryktene om at bankens lavrentepolitikk er i ferd med å avsluttes. Draghi mener tvert imot at tiltakene virkelig fungerer og at økonomien er i bedring, og at de helhjertet kommer til å fullføre tiltakene sine innenfor pengepolitikken.

Den ekspansive pengepolitikken som føres, vil likevel ikke vare evig. Før eller senere må det strammes inn, og det er en krevende balansegang for myndighetene å finne den rette veien mellom stimulanser samtidig som man unngår å skape bobler i enkelte aktivaklasser. Vi i ODIN er selvsagt klar over risikoen for dette, men vi tror ikke at vi er fremme ved en langsiktig nedtur ennå. Etter siste tids oppgang konstaterer vi høyere verdivurderinger på børsen. Dette øker sannsynligheten for korreksjoner i det korte bildet.

Vi holder fast ved strategien vår
I fondet ODIN Sverige lar vi oss imidlertid ikke påvirke altfor mye av disse positive markedsutsiktene som vi ser. Vi har en fast strategi for hvordan vi velger de beste selskapene i vårt univers, en strategi som vi holder fast ved uansett markedsforhold. Det er viktig å ikke bli for begeistret og revet med av kollektivismen i markedet, men tørre å gå sin egen vei og ta avgjørelser basert på eget hode og egen analyse. Takket være denne tilnærmingen har vi ikke endret så mye i porteføljen det siste året, og det begynner nå å lønne seg. Vi kommer stadig tilbake til de selskapene vi allerede har når vi analyserer og evaluerer prospekter for porteføljen. ODIN har en klar investeringsfilosofi om å kjøpe kvalitetsselskaper til attraktive priser, noe vi kaller verdiforvaltning. Vi ser etter selskaper som skaper verdier for aksjonærene, er undervurdert, har god ledelse, sterk historikk og god drift.

I fjor presterte ODIN Sverige litt dårligere enn markedet som helhet (7 % mindreavkastning), mens fondet året før (2013) ga en meravkastning på hele 15 %. Hittil i år ligger vi litt foran referanseindeksen vår. Disse svingningene er naturlige for en ekte aktiv forvalter som ODIN. Fondene våre er konsentrerte med få selskaper i porteføljen (vi eier 29 selskaper i ODIN Sverige) – vi maksimerer våre investeringsidéer i de selskapene vi tror på ved å eie større posisjoner. En annen grunn til at avkastningen til ODIN Sverige har en del svingninger, er at vi har en aktiv andel på 80 %, et tall som viser forskjellen mellom investeringene våre og indeksen. Har du 0 % i aktiv andel, er porteføljen din lik indeksen, og har du 100 % i aktiv andel, er porteføljen din helt ulik indeksen.

Vår tro på selskaper som Oriflame, MTG, Lindab og Systemair begynner nå å vise seg å bli til vår fordel i løpet av 2015. Dette er selskaper som ble rammet av eksponeringen mot Russland i fjor, men som nå har steget med rubelrevansjen som vi har sett siden årsskiftet. I 2014 falt rubelen med 29 % mot kronen, men vinden har som sagt snudd, og rubelen er nå den valutaen som har avansert mest i verden siden januar.

I ODIN Norden har vi ca. 45 % av vår eksponering mot Sverige og svenske børsnoterte selskaper. Utviklingen i fondet er positivt påvirket av investeringene i Sverige. Vi har totalt 12 svenske selskaper i porteføljen, og de fleste er større selskaper, men vi finner også noen mellomstore. De beste bidragsyterne i Sverige er Indutrade, Autoliv, Atlas Copco og Assa Abloy.

Lave renter gir flere oppkjøp og fusjoner
Andre typer selskaper som vi tror sterkt på, er selskaper som har oppkjøp og fusjoner som del av sin langsiktige strategi. Den høye aktiviteten som vi har sett en stund innenfor oppkjøp og fusjoner, fortsetter. I dagens marked med lave renter og sterke balanser i selskapene, er det nesten overraskende at vi ikke har enda større aktivitet på dette området. De større selskapene har gode insentiver til å kjøpe de mindre med dagens lave finansieringskostnader.

Vi tror at denne trenden kommer til å fortsette, og ODIN Sverige har en godt posisjonert portefølje av selskaper som Lifco, Lagercrantz og Beijer REF for å ta del i denne utviklingen. Alle disse selskapene har så langt i år kjøpt mindre selskaper som kommer til å være store bidragsytere til økt salg i årene som kommer. Andre selskaper i porteføljen som har fusjoner og oppkjøp på dagsorden, er Addtech, Beijer Alma, Systemair, Indutrade, Hexagon, Latour Industries, Nolato og Sweco.

* Avkastningstall per 20/4 – 2015 i NOK

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.