India – den nye globale vekstmotoren?

New Delhi, Bangalore, Pune og Mumbai, dette var reisemålene på den nylige investorreisen til vår forvalter, Vegard Søraunet.

Under fem intensive dager besøkte vi lokale tankesmier, journalister, lokale indiske selskaper, nordiske selskaper samt den svenske ambassadøren i India.

De siste 35 årene har økonomer vært positive til at India skal få sin nye æra av vekst og komme mer på linje med den veksten Kina har opplevd.

Årlig vekst har i perioden vært 6,5 prosent i snitt, og dette har vært under 10 ulike statsministre fra ulike politiske partier. I mai 2014 vant kontroversielle Narendra Modi, fra det hindunasjonalistiske Bharatiya Janata Party (BJP), majoriteten alene, noe som ikke hadde skjedd siden 1984. Modi har fått æren for den sterke økonomiske veksten i delstaten Gujarat.

Fattigdom, korrupsjon og byråkrati har vært det som har hindret India i å følge den kinesiske vekstmotoren, og valget ga derfor igjen tro på fremtiden. Som vi har sett tidligere ved slike valg, avstedkom også dette resultatet forventninger om økonomiske reformer og ny vekst. Børsen i India var en av verdens sterkeste i 2015. Mye av entusiasmen har imidlertid forsvunnet på grunn av avtagende vekst globalt og at flere i dag er bekymret for at reformer og endringer tar lenger tid enn først antatt. Den indiske børsen er et av de svakeste markeder hittil i år.

Hva kan vi forvente oss av verdens største demokrati fremover?

Landet med nesten 1,3 milliarder innbyggere, har en ung befolkning og er service- og konsumdrevet. Som i andre fremvoksende økonomier stiger levestandarden raskt relativt sett. Lønningene øker og middelklassen vokser. Urbaniseringen fortsetter. På kort sikt har landet fått et oppsving fra lavere oljepriser. Teoretisk sett kan den lave oljeprisen bidra med 2,5 prosent årlig vekst. Statsfinansene og handelsbalansen har hjulpet myndighetene og de har derfor satt i gang store investeringer i infrastruktur.

ODIN Emerging performance

Kilde: ODIN, Factset per 31.03.2016

India versus EM

Kilde: ODIN, Factset per 20.04.2016

Er statsminister Modi løsningen?

Det er fortsatt mange utfordringer i landet, og byråkratiet er et hinder for effektive prosesser i privat- og offentlig næringsliv. Befolkningen vil vokse med nye 400-500 millioner mennesker de neste ti-årene. Urbaniseringen skaper utfordringer for infrastrukturen. Bankene har de siste årene havnet i problemer med enkelte av sine utlån innen infrastruktur, stål- og gruvesektoren. Resultatet er høye tap, og dette hindrer ny utlånsaktivitet og demper farten i økonomien. Private investeringer har også lidd under de mange tapsprosjektene innen infrastrukturprosjekter i privat og offentlig samarbeid. Det nye politiske regimet har igangsatt en del strukturelle endringer i landet. Statsminister Modi har nå majoritet i kongressen selv om han ikke har det i «upper house», og dette er ikke problemfritt. Lokalbefolkningen er enig i at Modi gjør de riktige grepene, men det tar lenger tid enn mange hadde håpet.

Korrupsjon

Innføringen av personlig identifikasjonsnummer betyr store endringer for banknæringen og de offentlige stønadene som skal utbetales. Historisk har kun 2 av 10 kroner av offentlige stønader nådd rett person. Resten har forsvunnet i korrupsjon. Bankenes registrering av pant og kundeoppfølging på landsbygda møter nå en helt annen hverdag. Ny vare- og serviceavgift er også en stor endring for landet. I dag er det ulike lokale skatter som høyst sannsynlig kommer til å bli en sentral skatt. Dette vil føre til mye mindre byråkrati og papirarbeid så det blir spennende å se resultatet av dette.

Making India

Å skape nye arbeidsplasser blir en av de sentrale utfordringene for statsministeren og landet i årene fremover. I motsetning til andre land i fremvoksende økonomier, hvor en ung voksende befolkning er en viktig parameter, er det mer et potensielt problem for India. India trenger en million nye jobber per måned. En tredjedel av den arbeidende befolkningen er i dag sjåfører – et yrke vi knapt har i den vestlige verden. Initiativet «making India» har blitt lansert av myndighetene. India har innsett at de ikke klarer å brødfø den sterkt voksende befolkningen med jobber innen serviceindustrien, som er en stor del av økonomien i dag. Å gå veien om produksjonsindustrien samt å ta en del av disse arbeidsplassene fra Kina er noe som er uunngåelig. Vi tror likevel at med en sterkt økende automatiseringsgrad i produksjonsindustrien kan det likevel bli vanskelig å nå målet om å skape nok arbeidsplasser. Det offentlige er fortsatt en viktig arbeidsgiver. De sysselsetter 70 prosent av de 10 prosentene som har en formell jobb. Det er hos de 90 prosent andre utfordringene ligger.

Indias befolkningspyramide 2016

Kilde: www.globalis.no – Indias befolkningspyramide 2016

Posisjoner i ODIN Norden og ODIN Sverige

Svenskenes samarbeid med India imponerer. I industribyen Pune utenfor Mumbai bidrar de svenske industriselskapene SAAB, SKF, Atlas Copco, Sandvik, Volvo og Trelleborg med myndighetenes mål «Making India». Dette har de gjort siden 1960- tallet. De ligger i praksis i en og samme gate, så de nyter også godt av erfaringsutveksling om hvordan de skal gå frem for å ta stadig større deler av det indiske markedet. Omsetningen ligger i området 3-5 prosent av totalen, men bidraget til den totale veksten er større, da mange av selskapene forventer tosifret vekst i India.

Atlas Copco vokser rundt 15 prosent i India. Det er særlig kompressor divisjonen sammen med Dynapac divisjonen, som nyter gode tider på at veibyggingen har økt 2 km per dag til dagens 12-15 km per dag. Myndighetenes ambisjon er å komme opp til nivåer rundt 30-40 km per dag. India er Atlas sitt sjette største marked globalt, men med lav vekst i resten av verden har det potensial til å bli enda viktigere. I kompressordivisjonen, som har flere underliggende drivere, er det i praksis fire spillere i India. En lokal og tre internasjonale inkludert Atlas Copco. Service er også en driver i det indiske markedet. Målsetningen er og nå 50 prosent av totalt salg. I dag ligger dette på 25 prosent med hele 43 prosent i kompressordivisjonen. I tillegg er det et stort potensial for Atlas Copco innen vakumpumper.

Atlas bilde 1 ny Atlas bilde 2 ny

Atlas Copcos nyutvikling – oljefrie kompressor i fabrikken i Pune og Atlas Copco HQ, Old Mumbai Road, Pune

Trelleborg har siden 1990 gjort en reise i å fokusere selskapet. Boliden, Swegon, Munksjö og Ahlsell var alle en del av Trelleborg. I dag har de færre virksomhetsområder, men hovedstrategien er og «seal, damp and protect». Selskapet har i dag kun halvparten av salget fra Europa og Asia nesten 20 prosent av omsetningen. Vi møtte selskapet på den nye Sealing Solution fabrikken i Bangalore med 400 ansatte. All global IT utvikling foregår på dette kontoret.

Vegard utenfor Trelleborg

Forvalter Vegard Søraunet utenfor Trelleborg Sealing Solution, Bangalore

Nye kunder og nye segmenter er en av grunnene til at Trelleborg vokser sterkt i India. De konkurrerer med mange små aktører i bransjen, som ikke har de kvalitetskravene som Trelleborg har. Trelleborg er nå totalleverandør på gummipakninger til Indiske Escorts traktorer. Trelleborg Sealing Solution har kun ca. 5 prosent markedsandel i India mot 20 prosent i Europa og 10 prosent i USA. De ønsker å gjøre oppkjøp, men det er utfordrende å finne de rette oppkjøpskandidatene med rett kvalitet. Derfor er det mest sannsynlig at veksten vil fortsette organisk.

Escorts_logo_cmyk

Kilde: www.escortsgroup.com

Av de konsumrettede selskapene vi møtte var det finske Huhtamäki og svenske Oriflame som imponerte mest. Førstnevnte er en del av ODIN Norden og ODIN Finland, mens sistnevnte er en del av ODIN Sverige.

Posisjon i ODIN Emerging Markets

HDFC er den største banken i India. 32 millioner kunder og 4500 kontorer sier litt om størrelsen. Banken er posisjonert for å ta del i utviklingen av indisk økonomi med eksponering mot konsumenten. Inderne er i større grad enn tidligere villige til å ta opp gjeld for å nå målsetningene om økt levestandard. Betalingsdisiplinen på gjeld er veldig god, og det ligger i kulturen at de helst skal klare seg uten lån. I snitt betaler en indisk familie ned boliglånet i løpet av 5 – 7 år. Utlånstapene mot privatmarkedet er derfor veldig lavt. Historisk har banken vist solide tall, og forventer å holde en avkastning på egenkapitalen rundt dagens 20 prosent noe de også har vist historisk. Teknologiutvikling er ett av fokusområdene for HDFC, men de vil styre utviklingen internt. Teknologibidrag og effektiviseringsgevinster vil redusere kostnadene i årene fremover. Vi er positive til banken fremover og eier aksjer i ODIN Emerging Markets.

Vil India bli rike før de blir gamle?

70 prosent av befolkningen lever på landsbygda. Kun 2 prosent betaler inntektsskatt. Størstedelen av handelen av varer og tjenester skjer i den uformelle handelsnæringen. Hvordan man skal få inn skatter og avgifter er fortsatt uløste spørsmål. USA er rollemodellen for India. Dette gjennomsyrer både utdanningssystemet og servicenæringen.  Byen Bangalore er et godt eksempel. Dette er IT-hubben i India. Middelklassen er større, universitetene er på et høyt nivå, infrastruktur er bedre og konsumentene har funnet veien til butikkene og restaurantene. Du finner knapt et globalt selskap som ikke har sitt eget FoU senter der nede. Det er mulig å lykkes. Myndighetenes viktigste oppgave er å legge til rette for private investeringer i hele India, skape produktive arbeidsplasser og stimulere veksten. Dette for å rekke og få opp velstanden til befolkningen som blir eldre om 30-40 år.

 

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.