Hva skjer i boligmarkedet?

Det er ingen hemmelighet at boligmarkedet i Norge har kjølnet det siste halvåret. Hvilke konsekvenser har dette for deg og for norsk økonomi, og hva vil skje fremover?

https://youtu.be/6H-fQAbSS0k

Video: Senior porteføljeforvalter, og ansvarlig for forvaltningen av rentefondene, Mariann Stoltenberg Lind forklarer hva som skjer i boligmarkedet.

Det er i Oslo boligprisene har falt mest, rundt 10 prosent fra toppen. Det betyr at årsveksten er nede i negativt territorium, på -2,3 prosent. I landet for øvrig er det mer blandet. I flere av de store byene har boligprisene falt like mye som i Oslo. I Stavanger så man fallende boligpriser da oljekrisen var på sitt verste, men her har prisene holdt seg godt gjennom den siste nedturen. Andre steder prisene også holder seg godt, er i Østfold – Fredrikstad og Moss.

Diagram: Utviklingen i boligprisene for Norge og utvalgte byer fra 2010 og frem til i dag.

Utviklingen i boligprisene for Norge og utvalgte byer fra 2010 og frem til i dag.

Hvorfor faller boligprisene?

Det er flere årsaker til at boligprisene faller. Det er ikke unaturlig at det kommer en korreksjon på et eller annet tidspunkt etter en langvarig stigning i boligprisene. En annen årsak er nok den nye boliglånsforskriften, som begrenser hvor mye boligkjøpere i Oslo kan låne. Dette har slått hardt ut på boligprisene i hovedstaden.

Konsekvenser

Fall i boligprisene er positivt for de som enda ikke har kjøpt sin første bolig. Det gjør det enklere for førstegangskjøpere. For de som allerede eier bolig derimot, vil fallet i boligprisene medføre at formuen krymper. Dette kan få konsekvenser i form av lavere forbruk, økt sparing og et mer pessimistisk syn på fremtiden. Videre vil vi nok også se reduserte boliginvesteringer, som igjen er negativt for aktiviteten i norsk økonomi fremover.

Sentralbanken, Norges Bank, har lenge vært skeptisk til den voldsomme boligprisveksten de seneste årene, og ser det antageligvis som positivt at det kommer en korreksjon. Samtidig er det viktig at korreksjonen ikke blir for stor, da det vil gi negative konsekvenser for økonomien. Dersom prisene fortsetter å falle vil det nok komme reaksjoner fra Norges Bank. Det kan bety at det lave rentenivået holder seg lengre enn det som opprinnelig var tanken.

Fremtidsutsikter

Det er umulig å spå hva som vil skje. Men vi vet at boligprisene allerede har falt en god del, og at mye ligger til rette for at boligmarkedet skal holde seg oppe fremover. Norsk økonomi går bra. Vi ser lav arbeidsledighet, og det meste tyder på at vi har kommet oss godt gjennom oljekrisen.

Når det er sagt, er det fortsatt en del usolgte boliger, og vi ser neppe noen stor rekyl med det første. I oktober var boligprisene ned 0,2 prosent. Men ettersom det normalt er svakere på høsten, tilsier det faktisk en oppgang, korrigert for sesongvariasjoner. Det kan bety at prisene har begynt å flate ut, selv om det er for tidlig å dra den konklusjonen.

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg gjennomført AFA-studiet og oppnådd en MBA i Finans ved NHH.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.