Hva er andelsklasser?

Et fond kan ha flere andelsklasser. Andelsklasser er en inndeling av andelseierne etter deres størrelse på innskutt kapital.

30. november fikk flere av ODINs aksjefond andelsklasser. Det er derfor du nå finner ODIN fond som har fått en bokstav bak navnet sitt. Fondet er imidlertid akkurat det samme enten det har en A, B eller C bak navnet. Forskjellen er kun forvaltningskostnaden.

Et fond kan ha flere andelsklasser. Andelsklasser er en inndeling av andelseierne etter deres størrelse på innskutt kapital. Små innskudd har gjerne samme kostnad for fondet som store innskudd og det har derfor vært vanlig å tilby ulike forvaltningshonorarer basert på innskuddets størrelse.

Tidligere måtte det opprettes egne fond for de ulike investorgrupper. Nå kan alle investorene eie i det samme fondet, men gjennom ulike andelsklasser. Den som har et stort innskudd betaler da lavere prosentvis forvaltningshonorar enn den som har et lite innskudd.

I ODIN har vi tre andelsklasser, A, B og C. Andelseiere som har innbetalt mer enn NOK 10 millioner kr vil komme i andelsklasse A, andelseiere som har innbetalt mellom NOK 1 million og NOK 10 millioner kroner vil komme i andelsklasse B og øvrige andelseiere vil komme i andelsklasse C. For mer informasjon om de forskjellige andelsklassene se vår fondsoversikt. Noen fond kan ha færre enn tre andelsklasser.

Hva vil dette ha å si for deg som kunde?

Flytting fra en andelsklasse til en annen medfører ingen skattemessig realisasjon for deg som kunde. ODIN vil foreta en halvårlig kontroll på at du ligger i riktig klasse.

Dersom du kjøper andeler eller allerede har et beløp som tilfredsstiller minstekravet i en andelsklasse, vil vi flytte verdien din over i riktig klassen som gir et lavere årlig forvaltningshonorar.

Selger du for eksempel noe av beholdningen din, og beløpet på kontoen din ikke lenger tilfredsstiller minstekravet i den andelsklassen du ligger i, vil du bli flyttet over i en andelsklasse som tilfredsstiller minstekravet.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.