Hovedpunkter fra ODIN Formuesforvaltning sitt renteseminar torsdag 21. september

ODIN Formuesforvaltning holdt et fullpakket seminar om renter sist torsdag. Her har du de viktigste punktene oppsummert.

Pål Ringholm, analysesjef kreditt i SpareBank 1 Markets, åpnet seminaret. Han så på utviklingen i rentemarkedet og økonomien, både i Norge og globalt. Deretter tok senior porteføljeforvalter Nils Hast scenen. Han gikk i dybden på kreditt som aktivaklasse, hvordan det passer inn i porteføljen, og hvordan han forvalter rentefondet ODIN Kreditt.

Rentemarkedet i Norge og globalt

Syklusen i rentemarkedet har vært lenge, men nøkkeltall taler ikke for et tilbakeslag. I hvert fall ikke enda. Det samme gjelder for obligasjonsmarkedet.

Likevel kommer vi ikke utenom at kredittmarkedet er i et modent stadium.

Det ser vi for eksempel i USA. Her sliter mange med å nedbetale studielånene sine, og antallet som misligholder billån har skutt i taket.

Men det rakner ikke i markedet enda.

Kredittmarkedet sprekker nemlig ikke med en gang det blir dyrt priset.

Det gjelder derfor å ha nervene til å sitte i ro, selv om prisingen begynner å bli stiv. Sammenlignet med aksjer er rentemarkedet uansett mer “normalt” priset.

Du bør derfor ha eksponering til kreditt, og det blir ingen korreksjon i markedet enda.

I hvert fall ikke før om et år, med mindre det skjer noe uventet.

Kreditt som del av porteføljen

Nils Hast, senior porteføljeforvalter og ansvarlig for rentefondene i ODIN.

Bilde: Nils Hast, senior porteføljeforvalter og ansvarlig for rentefondene i ODIN.

Kreditt er en aktivaklasse som passer inn i enhver portefølje.

Fire grunner til at kreditt fortjener en plass i porteføljen din:

● Kreditt er et bra supplement til andre aktivaklasser, som aksjer
● Markedet er underanalysert, så det er enklere å finne gode kjøp
● Avkastningen i kreditt er litt lavere, men svingningene er mye mindre
● Makrobildet for kreditt fortsatt greit, så lenge en ser det som del av en portefølje

Slik investerer du best i kreditt

Du kan enten plukke enkeltobligasjoner eller velge rentefond.

Fond er den beste måten å investere i kreditt på for de fleste.

En godt diversifisert portefølje innen kreditt krever nemlig at totalporteføljen er på 200-400 millioner kroner investert.

Hvis ikke kan sjansen for tap bli høyere enn du ønsker.

Fordel å velge rentefond med brede mandater.

Kreditt handler nemlig om å kontrollere nedsiden. Du bør derfor velge fond med brede mandater, da det gir forvalter et bredere utvalg rentepapirer å velge i mellom.

Tre fordeler med å velge rentefond med brede mandater:

● Enkelt å spre risikoen på tvers av land og regioner
● Forhold i region, enkeltland eller bransje gjør mindre skade, hvis det først smeller
● Fondet blir ikke for stort for markedet

Samtidig kan forvaltere investere i kreditt på to måter.

De kan enten tenke som aksjeinvestorer, eller de kan tenke som renteinvestorer.

Hos ODIN tenker vi mer som aksjeinvestorer

Det vil si at våre forvaltere driver med klassisk aksjeanalyse, i tillegg til å se på rangeringer og priser på rentepapirene. For eksempel er det vanlig å besøke selskapspresentasjoner, for å høre hvordan ledelsen ønsker å bruke obligasjonseiernes penger.

Slik evner vi å vurdere den reelle risikoen bak rentepapirene vi investerer i bedre.

Resultatet er god, jevn avkastning, som i ODIN Kreditt.

ODIN Kreditt kjennetegnes av:

● Jevn og god historisk avkastning med høy kredittkvalitet
● Globalt mandat med fokus på Europa
● Skaper avkastning gjennom gode valg i kredittmarkedet

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.