Små holdingselskaper kan gi god avkastning

Små holdingselskaper – selskap som eier andre små selskaper, kan gi god avkastning i forhold til risikoen du tar med pengene dine.

ODIN Global skiller seg fra andre globale aksjefond. Fondets aktive andel var i desember hele 97 prosent.

Aktiv andel er bare et uttrykk for i den grad et aksjefond er satt sammen annerledes enn referanseindeksen. Fond med lav aktiv andel vil eie mye av de samme selskapene som markedet, mens høy aktiv andel betyr det motsatte.

ODIN Global består egentlig av hundrevis selskaper

Med sine 23 selskaper, fremstår ODIN Global som veldig konsentrert. Men ser du nærmere, så består det av hundrevis selskaper, hvorav mange små, hurtigvoksende og lønnsomme selskaper.

Fondet består dermed av en rekke mikro-selskaper med bredt nedslagsfelt.

Disse mikro-selskapene kan bli viktige bidragsytere til fondets avkastning fremover.

– Vi tror eierskap i mange slike holdingselskaper gir god avkastning til moderat risiko, sier Oddbjørn Dybvad, forvalter av ODIN Global.

Tabell: Holdingselskapene med flest underliggende selskaper i ODIN Global.

Utvalgte holdingselskaper i ODIN Global

I tabellen ovenfor ser du noen av de mest utpregede holdingselskapene i ODIN Global, samt antall selskaper hver av disse kontrollerer.

Disse underliggende mikro-selskapene er gjerne for små til å bli tatt over av oppkjøpsfond – det er selskaper som investerer i andre bedrifter. Det betyr at konkurransen om dem er mindre enn hva den ellers ville vært.

Mange av mikro-selskapene er tidligere familiebedrifter, som ser fordelene med en langsiktig eier. Selskapene tilføres kapital, styrings- og incentivsystemer, og beholder retten og motivasjonen til å utvikle seg videre.

– Da skapes det verdier, understreker Oddbjørn.

Bilde: Oddbjørn Dybvad, senior porteføljeforvalter.

Oddbjørn Dybvad, senior porteføljeforvalter

Ledelsen i holdingselskapene eier en god del selv

Selskapene fra tabellen ovenfor ledes av personer som har et betydelig eierskap.

Det man egentlig kjøper her, er toppledelsens evne til å gjøre gode oppkjøp av mindre bedrifter. Lederne er for lengst økonomisk uavhengige. De trenger derfor ikke en jobb å gå til.

Det viktigste når vi analyserer slike selskaper er å se på ledelsens evne til å allokere kapitalen riktig – hovedsakelig hvor gode de er til å gjøre gode oppkjøp, og skape en prestasjonskultur.

– Noen selskaper, hvor vi har stor tro på ledelsens evne til å allokere kapital fornuftig, er DCC, Bunzl, Halma og Diploma fra Storbritannia. Svenske Lifco og Bidcorp fra Sør-Afrika er andre selskaper hvor vi liker ledelsens evne til å se muligheter og flytte pengene dit hvor de kaster mest av seg, sier Oddbjørn.

Kort fortalt ønsker vi å investere i selskaper hvor ledelsen selv er gode investorer, avslutter han.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.