Hans Christian Bratterud blir medforvalter

Hans Christian Bratterud begynte som analytiker med fokus på svenske aksjer i ODIN våren 2018. Fra august er han medforvalter på ODIN Sverige og ODIN Small Cap.

Etter to år som analytiker i ODIN blir Hans Christian Bratterud medforvalter på ODIN Sverige og ODIN Small Cap. Han kommer til å forvalte fondene sammen med Jonathan Schönbäck, som er ansvarlig forvalter for de to fondene.

Fra 1. oktober får vi også Carolina Elvind, nyansatt analytiker, med på laget. Til sammen utgjør de tre den delen av ODINs nordiske aksjeteam som er lokalisert i Stockholm. Teamet består i tillegg også av Vigdis Almestad, Nils Hast og Ane Rongved, som holder til i Oslo.

– Jeg trives godt med å jobbe sammen med Jonathan, og vi komplementerer hverandre veldig bra. Når vi nå i tillegg får Carolina med på laget, er jeg ikke i tvil om at dette gir oss forutsetningene til å bli et skikkelig bra team i Sverige, sier Hans Christian Bratterud.

T.v. Carolina Elvind, Jonathan Schönbäck og Hans Christian Bratterud

T.v. Carolina Elvind, Jonathan Schönbäck og Hans Christian Bratterud.

Hans Christian startet som analytiker med fokus på svenske aksjer i ODIN våren 2018. I hans andre år brukte han mye tid på globale teknologiselskaper. Men han har siden i våres dedikert tiden fullt og helt til svenske aksjer sammen med Jonathan Schönbäck.

– De siste to årene i ODIN har vært ekstremt lærerike og morsomme. Jeg har fått stor frihet og har kunnet bidra inn i flere av fondene våre, samtidig som jeg har blitt kjent med alle de herlige kollegaene mine. Å få jobbe fulltid med hobbyen sin er et privilegium, og at jeg nå får enda større ansvar føles skikkelig bra, fortsetter Hans Christian.

Menneskene bak selskapene er ofte avgjørende

Hans Christian har lagt ned mye tid på å finne, og analysere, de aller beste selskapene til ODINs fond, og ikke minst menneskene bak selskapene.

– Jeg har bakgrunn som verdsettelsesspesialist, og er godt kjent med detaljert finansiell analyse. Å forstå tallene er ekstremt viktig. Men de er jo bare et resultat av det arbeidet og de verdiene menneskene bak selskapene har skapt. Alt begynner med mennesker, og det er de som avgjør hvor langt et selskap kan nå, sier Hans Christian.

– Bransje og marked har naturligvis også stor betydning – selskaper med store strukturelle utfordringer blir sjelden gode investeringer. Men om man sammenligner selskaper med lignende forutsetninger, er ofte menneskene bak den avgjørende faktoren over tid, sier Hans Christian.

Eksepsjonelle ledere

– Jonathan er veldig opptatt av å finne selskaper med eksepsjonelle ledere og en sterk og tydelig organisasjonskultur. Disse “myke” faktorene er viktige verdidrivere over tid, som jeg tror aksjemarkedet ofte undervurderer. Mange ser ikke på disse parametrene fordi de er utfordrende å måle. Men det er kombinasjonen av tallene og de myke menneskelige faktorene, som jeg synes er den store sjarmen med jobben.

Interessen for aksjemarkedet kom tidlig

Hans Christian vokste opp i Oslo som nest yngst blant ni søsken. Interessen for aksjemarkedet kom tidlig. Samtidig som han studerte finans på universitetet begynte han å lese om hvordan Warren Buffet investerte, da falt bitene på plass. Å lære å verdsette selskaper, ut i fra selskapenes fundamentale utvikling, og så koble det til aksjekursen, åpnet en ny verden som han har fortsatt å fordype seg i siden.

Solid erfaring med verdsettelse av selskaper

Hans Christian jobbet med “corporate finance” hos Ernst & Young (EY) i nesten sju år, før han startet i ODIN.

– Hos EY lærte jeg håndverket det er å analysere og verdsette selskaper. I EY jobbet jeg i et spesialistteam som fokuserte på verdsettelse av selskaper og finansiell modellering. Å gjøre detaljerte verdsettelser av et stort antall selskaper på tvers av bransjer, markeder og situasjoner, var ekstremt lærerikt. Det som gjorde arbeidet spesielt utfordrende og interessant var at vi typisk verdsatte selskaper som ikke hadde en markedspris. Dette setter høye krav til analysen, ettersom vi ikke hadde noen børsverdi å henvise til som fasit.

Aktiv fondsforvaltning er mye mer enn tall

Som aktiv fondsforvalter kan man ta for seg all informasjon, eierstruktur, selskapsstyring, ledelse og organisasjonskultur, som gir analysearbeidet flere nye spennende dimensjoner. Man har også mulighet til å jobbe veldig tett på selskapene man investerer i – som ofte drives av ledere i verdensklasse – og følge med på deres reise gjennom mange år.

– Kvaliteten av beslutningene våre måles gjennom den avkastningen vi lykkes med å levere til kundene over tid, som gir et tydelig konkurranseelement som jeg elsker. Jeg har jo drømt om å få jobbe fulltid med dette siden tidlig i tenårene, forteller Hans Christian.

Langsiktighet som nøkkelord

Hans Christian har alltid forsøkt å prioritere kunnskap og erfaring som han tror kommer til å bli verdifulle for ham som aktiv aksjeinvestor på lang sikt.

– Målet er jo å arbeide med dette til jeg blir gammel, og det gir et langsiktig tidsperspektiv som jeg tror er viktig for å lykkes. Hvis du har det langsiktige perspektivet, som jeg mener man ikke kan vektlegge nok, så tror jeg at man til og med forsøker å prioritere å ha det gøy på reisen. Og er det noe jeg synes vi har, sammen med alle de herlige kollegaene mine i ODIN, så er det nettopp det – gøy på jobben! avslutter Hans Christian.

Medforvalter Hans Christian Bratterud – vokst opp i Norge, men har bodd i Sverige siden 2003 og snakker flytende svensk. Kona Petra er hans klippe, og datteren hans, Isabelle, lyser opp hverdagen.]

Medforvalter Hans Christian Bratterud – vokst opp i Norge, men har bodd i Sverige siden 2003 og snakker flytende svensk. Kona Petra er hans klippe, og datteren hans, Isabelle, lyser opp hverdagen.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.