Halvårsrapport 2023

Første halvår ble bedre enn fryktet. Våre aksjefond har levert god avkastning.

For ett år siden var stemningen i markedet nokså dårlig. Rentene steg og aksjemarkedet falt. Årsaken til det, var at 2023 var året man forventet at de bekymringene vi hadde skulle materialisere seg. Enten i form av lavkonjunktur og høyere arbeidsledighet, eller press på konsumentene på grunn av høyere levekostnader. Man forventet også at risikovilligheten ville fortsette å falle i lys av geopolitisk risiko eller via redusert selskapsinntjening og marginer. Så langt har lite av denne frykten materialisert seg, og det er tilsynelatende mindre frykt i markedet. Markedet har steget i år fordi man tror rentetoppen er veldig nær, uten at økonomien tilsynelatende har tatt særlig skade av de høyere rentene.

Under den stille overflaten derimot, koker det fortsatt. Vi har fortsatt høy inflasjon og sentralbankene er ikke ferdige med å heve rentene. Selv om det ikke blir noen resesjon i 2023, er ikke problemet borte. Vi har kanskje bare utsatt nedturen.

Halvårsrapporten 2023 for alle ODINs verdipapirfond er publisert, og der kan du lese mer av investeringsdirektør Alexander Millers oppsummering av første halvår.

Her finner du Halvårsrapporten >>

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.