Gaven som vokste seg stor

Fondsandeler er en julegave som føles godt å gi – og godt å få.

Å gjøre det trangt under juletreet, der pakkene bugner, er for mange blitt et symbol på en julefeiring som er i utakt med tiden. Det er høye renter og inflasjon, og mange har ikke like mye å rutte med som før. Dessuten er vi blitt mer og mer opptatt av bærekraft. Hvorfor skal vi kjøpe en plastleke produsert på andre siden av kloden, fraktet hit, for så å bli glemt allerede til neste jul?

Skal vi slutte å kjøpe gaver nå da?

Nei, det er fortsatt viktig for oss mennesker å kunne gi gaver. Fra naturens side er vi programmert til å føle oss vel når vi gir. Å gi oppfattes av hjernen vår nærmest som en belønning i seg selv. Og gir vi en gave med mening og omtanke blir disse følelsene enda kraftigere. Dessuten skaper det sterke bånd mellom den som får og den som gir.

Så hva kan du gi som gir mening?

I ODIN har vi et fokus på bærekraftige investeringer som er større enn noensinne. Vi ser at finansbransjen er en viktig del av løsningen på de globale utfordringene som menneskeheten står ovenfor. Og vi ønsker å bidra til å kanalisere kapitalen der de gjør mest nytte for seg. Vi jobber derfor med et kraftig bærekraftig perspektiv i forvaltningen av fondene våre:

  • Bærekraft er en naturlig integrert del av alle analyser, diskusjoner og beslutninger knyttet til valg av investeringer og forvaltningen av fondene.
  • Aktivt eierskap vil si at vi gjennom dialog og bruk av stemmeretten vår på generalforsamlinger påvirker selskapene til å bli bedre på bærekraft
  • Utelukkelse vil si at vi velger bort selskaper på grunn av dets handlinger og/eller hvilke produkter og tjenester selskapene tilbyr

Derfor er fondsandeler en julegave som kanskje føles ekstra godt å gi – og godt å få.
Du bidrar til et mer bærekraftig samfunn og til å nærme oss nullutslippsamfunnet.
Alt dette samtidig som gaven vokser i pengeverdi.

Fondsandeler i julegave er også en fin inngang til å lære barn og unge om sparing og sunne økonomiske vaner. Dessuten kan denne julegaven bli starten på å finansiere boligdrømmen, utdannelse, førerkort eller hva som helst annet som koster penger.

Les mer om det å gi fondsandeler i julegave

Eller trykk her for å gi fond i gave

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.