Fusjoner og oppkjøp i vinden

Det har skutt fart i det som kalles “Corporate Activity”, eller oppkjøp og fusjoner. Det har ikke vært like høy aktivitet siden 2007 ifølge Financial Times.

Det har vært svært stille på denne fronten i mange år og det er flere grunner til det. For det første satte finanskrisen en støkk i de fleste. Mange så kontrakter forsvinne og redusert salg og overskudd som fulgte. Ja mange med regelrett tap. Videre så vi at selskaper med tilsynelatende gode balanser plutselig fikk likviditets- og refinansieringsproblemer. De med svake balanser i utgangspunktet hadde det enda verre og måtte se seg nødt til å gjennomføre kriseemisjoner for i det hele tatt å overleve.

Det har nå gått nesten seks år siden den store investeringsbanken Lehman Brothers gikk konkurs og markerte starten på finanskrisen. Sakte men sikkert har selskaper tilpasset seg den nye hverdagen med lavere omsetning og aktivitet med redusert bemanning og reduserte kostnader. Balansene har sakte men sikkert blitt bygget opp og vi har nå for det meste solide balanser og mange selskaper med store kontantbeholdninger. Tilgangen på billig kapital er tilstede med banker som er villige til igjen å øke sine utlån.

Den generelle økonomien er også i fremmarsj. Verdensøkonomien er på vei mot en normalisering hvor finanskrisen har blitt absorbert og selskaper ser etter måter å vokse på. Stabile økonomiske forhold og utsikter, store kontantbeholdninger og tilgang på billig kapital har økt appetitten på oppkjøp og fusjoner.

ODIN Europa har 30 porteføljeselskaper. I år har det vært rekord i aktivitet på oppkjøps- og fusjonsfronten i porteføljen. Det har vært bud på selskaper, selskaper har fusjonert og selskaper har vært aktive på kjøpssiden:

  • To av våre selskaper er i ferd med å bli kjøpt opp. Shire og Nationale Suisse.
  • Tre av våre selskaper er i fusjonsforhandlinger. Dixons og Carphone Warehouse, TuiTravel og Tui AG, AMS og Dialog Semiconductor.
  • To av våre selskaper er i ferd med å kjøpe andre store selskaper. AMEC og Teleperformance.
  • Fem av våre selskaper har kjøpt flere mindre selskaper som til sammen vil føre til en god vekst. Ultra Electronics, Publicis, Bunzl, Bureau Veritas og Spectris.
  • Sist men ikke minst, vi har hatt et forsøk på oppkjøp: Monsanto prøvde å gjennomføre kjøp av det sveitsiske kjemiselskapet Syngenta. Dessverre så feilet de, men viser at Syngenta er et attraktivt selskap.

Dette vil si at nesten halvparten av selskapene i porteføljen har i en eller annen form vært svært aktive på oppkjøps- og fusjonsfronten.

I tillegg til disse store transaksjonene, har en rekke av våre selskaper vært aktive med mindre oppkjøp som bør gi dem større fotavtrykk, bedre vekstutsiktene, gi betydelige synergier og være verdiskapende for ODINs andelseiere. Oppkjøp er en sentral strategi for disse selskapene som alle har sterk årlig kontantstrøm.

 

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.