Fusjonen mellom ODIN Europa og ODIN Europa SMB er vedtatt

Andelseiermøtet i ODINs to Europafond vedtok i dag å fusjonere ODIN Europa og ODIN Europa SMB. Fusjonsdato er satt til 24. mars 2014.

Andelseiermøtet i dag har vedtatt fusjonen med overveldende flertall. Vi mener det er i alles interesse å fusjonere disse to fondene fordi det åpner for en mer fokusert forvaltningsprosess. Gjennom en fusjon får porteføljeforvalter maksimal frihetsgrad til å komponere én konsentrert og balansert portefølje av høy kvalitet fra det samlede utvalget av selskaper i det europeiske investeringsuniverset.

Det nye ODIN Europa vil kombinere det beste fra ODIN Europa og ODIN Europa SMB, og fusjonen vil være et viktig steg videre i ODINs overordnede strategi om å konsentrere fondenes porteføljer for å heve den samlede kvaliteten på investeringsbeslutningene vi gjør. Vi er overbevist om at dette vil komme alle våre andelseiere til gode i form av enda bedre forvaltningsresultater fremover.

ODIN Europa vil være et aktivt forvaltet aksjefond med en konsentrert og balansert portefølje av de mulighetene vi finner i det europeiske investeringsuniverset. Fondets målsetning vil som før være å gi andelseierne en bedre avkastning enn det europeiske aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks MSCI Europe.

Resultat av avstemmingen:

ODIN Europa
Antall stemmer FOR fusjon: 2 084 843,3138
Antall stemmer MOT fusjon: 14 006,3355

ODIN Europa SMB
Antall stemmer FOR fusjon: 1 189 847,2484
Antall stemmer MOT fusjon: 20 446,4091

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.