Fusjon og vedtektsendringer

Onsdag 18. mai ble det avholdt andelseiermøte i forbindelse med planlagte fusjoner og vedtektsendringer i en del av ODINs fond.

Andelseiermøtet ble avholdt i forbindelse med planlagt fusjon mellom ODIN Norden/ODIN Norden II, ODIN Sverige/ODIN Sverige II, ODIN Global/ODIN Global II. Fusjon vedtas dersom det oppnås et flertall på minst 75 prosent av de avgitte stemmene i de enkelte fondene.

I tillegg var det foreslåtte vedtektsendringer i ODIN Norden, ODIN Sverige, ODIN Global og ODIN Emerging Markets. Vedtektsendringer vedtas dersom det oppnås et flertall på minst 75 prosent av de avgitte stemmene.

Hovedpunktene i de forslåtte vedtektsendringene:

ODIN Norden: Tilpasse vedtektene til verdipapirfondloven og Verdipapirfondenes forenings anbefalte standardvedtekter, opprette ulike andelsklasser i fondet, gi mulighet for utlån av finansielle instrumenter og redusere det maksimale tegnings- og innløsningsgebyret som kan tas ved tegning eller innløsning.

ODIN Global: Redusere det maksimale tegnings- og innløsningsgebyret som kan tas ved tegning eller innløsning, samt endre datoer for beregning av andelseiers samlede tegninger og innløsninger I forbindelse med eventuelt andelsklassebytte.

ODIN Sverige: Redusere det maksimale tegnings- og innløsningsgebyret som kan tas ved tegning eller innløsning.

ODIN Emerging Markets: Tilpasse vedtektene til verdipapirfondloven og Verdipapirfondenes forenings anbefalte standardvedtekter, opprette ulike andelsklasser i fondet, gi mulighet for utlån av finansielle instrumenter og redusere det maksimale tegnings- og innløsningsgebyret som kan tas ved tegning eller innløsning.

Finanstilsynet må samtykke til endringer av vedtektene i etterkant av at andelseierne har stemt for disse. Vedtektsendringene trer således ikke i kraft før etter at de er godkjent av Finanstilsynet. ODIN Forvaltning legger opp til at de foreslåtte endringene kan tre i kraft 20. juni 2016. Det nøyaktige tidspunktet vil imidlertid være avhengig av Finanstilsynets saksbehandlingstid.

Resultater fra avstemmingene:

Fusjon mellom ODIN Norden og ODIN Norden II
Andelseiermøtet har i dag vedtatt fusjonen med stort flertall.

ODIN Norden
Totalt antall andeler i fondet: 4 995 513,3231
Antall stemmer mottatt: 455 309,2938

Antall stemmer FOR fusjon: 452 835,0472
Antall stemmer MOT fusjon: 2 474,2466

Fusjonen ble vedtatt med 99,46 prosent av stemmene.

ODIN Norden II
Totalt antall andeler i fondet: 195 302,9560
Antall stemmer mottatt: 138 019,9356

Antall stemmer FOR fusjon: 138 019,9356
Antall stemmer MOT fusjon: 0

Fusjonen ble vedtatt med 100 prosent av stemmene.

Fusjonsdato er satt til 20. juni 2016.

Vedtektsendringer i ODIN Norden
Andelseiermøtet har i dag vedtatt vedtektsendringer i ODIN Norden med stort flertall.

Antall stemmer mottatt: 453 771,6478

Antall stemmer FOR vedtektsendringer: 450 953,3296
Antall stemmer MOT vedtektsendringer: 2 818,3182

Vedtektsendringene ble vedtatt med 99,38 prosent av stemmene.

Det legges opp til at vedtektsendringene kan tre i kraft 20. juni 2016. Det nøyaktige tidspunktet vil imidlertid være avhengig av Finanstilsynets saksbehandlingstid.


Fusjon mellom ODIN Sverige og ODIN Sverige II

Andelseiermøtet har i dag vedtatt fusjonen med stort flertall.

ODIN Sverige
Totalt antall andeler i fondet: 2 324 790,2179
Antall stemmer mottatt: 77 502,5817

Antall stemmer FOR fusjon: 62 417,9302
Antall stemmer MOT fusjon: 15 084,6515

Fusjonen ble vedtatt med 80,54 prosent av stemmene.

ODIN Sverige II
Totalt antall andeler i fondet: 2 004 004,0394
Antall stemmer mottatt: 1 550 089,5692

Antall stemmer FOR fusjon: 1 550 089,5692
Antall stemmer MOT fusjon: 0

Fusjonen ble vedtatt med 100 prosent av stemmene.

Fusjonsdato er satt til 20. juni 2016.

Vedtektsendringer i ODIN Sverige
Andelseiermøtet har i dag vedtatt vedtektsendringer i ODIN Sverige med stort flertall.

Antall stemmer mottatt: 77 525,1251

Antall stemmer FOR vedtektsendringer: 62 374,2106
Antall stemmer MOT vedtektsendringer: 15 150,9145

Vedtektsendringene ble vedtatt med 80,46 prosent av stemmene.

Det legges opp til at vedtektsendringene kan tre i kraft 20. juni 2016. Det nøyaktige tidspunktet vil imidlertid være avhengig av Finanstilsynets saksbehandlingstid.


Fusjon mellom ODIN Global og ODIN Global II

Andelseiermøtet har i dag vedtatt fusjonen med stort flertall.

ODIN Global
Totalt antall andeler i fondet: 20 091 595,1852
Antall stemmer mottatt: 8 544 817,9701

Antall stemmer FOR fusjon: 8 544 573,6818
Antall stemmer MOT fusjon: 244,2883

Fusjonen ble vedtatt med 99,997 prosent av stemmene.

ODIN Global II
Totalt antall andeler i fondet: 530 681,7429
Antall stemmer mottatt: 366 593,3266

Antall stemmer FOR fusjon: 366 593,3266
Antall stemmer MOT fusjon: 0

Fusjonen ble vedtatt med 100 prosent av stemmene.

Fusjonsdato er satt til 20. juni 2016.

Vedtektsendringer i ODIN Global
Andelseiermøtet har i dag vedtatt vedtektsendringer i ODIN Global med stort flertall.

Antall stemmer mottatt: 8 540 904,1733

Antall stemmer FOR vedtektsendringer: 8 540 659,8850
Antall stemmer MOT vedtektsendringer: 244,2883

Vedtektsendringene ble vedtatt med 99,997 prosent av stemmene.

Det legges opp til at vedtektsendringene kan tre i kraft 20. juni 2016. Det nøyaktige tidspunktet vil imidlertid være avhengig av Finanstilsynets saksbehandlingstid.


Vedtektsendringer i ODIN Emerging Markets

Andelseiermøtet har i dag vedtatt vedtektsendringer i ODIN Emerging Markets med stort flertall.

Totalt antall andeler i fondet: 3 940 909,0613
Antall stemmer mottatt: 1 953 226,7279

Antall stemmer FOR vedtektsendringer: 1 952 182,2779
Antall stemmer MOT vedtektsendringer: 1 044,4500

Vedtektsendringene ble vedtatt med 99,95 prosent av stemmene.

Det legges opp til at vedtektsendringene kan tre i kraft 20. juni 2016. Det nøyaktige tidspunktet vil imidlertid være avhengig av Finanstilsynets saksbehandlingstid.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.