Fusjon mellom SR-Bank Rente og ODIN Norsk Obligasjon

Onsdag 24. mai ble det avholdt andelseiermøte i forbindelse med den planlagte fusjonen mellom SR-Bank Rente og ODIN Norsk Obligasjon.

I forbindelse med at ODIN Forvaltning AS har fått aksept fra Finanstilsynet og selskapets styre til å foreta fusjon mellom SR-Bank Rente og ODIN Norsk Obligasjon, ble det onsdag 24. mai avholdt andelseiermøte for andelseierne i de to fondene. Møtet ble avholdt i ODIN Forvaltnings lokaler i Fjordalléen 16, Oslo. Fusjonen vedtas dersom det oppnås et flertall på minst 75 prosent av de avgitte stemmene i de enkelte fondene.

Resultater fra avstemmingene:

Fusjon mellom SR-Bank Rente og ODIN Norsk Obligasjon
Andelseiermøtet vedtok 24. mai fusjon mellom SR-Bank Rente og ODIN Norsk Obligasjon. Avgitte stemmer fra andelseierne i begge fond viste nødvendig flertall for fusjonen. Stemmene fordelte seg som følger:

SR-Bank Rente
Andel stemmer FOR fusjon: 98,71 prosent
Andel stemmer MOT fusjon: 1,29 prosent

ODIN Norsk Obligasjon
Andel stemmer FOR fusjon: 100 prosent
Andel stemmer MOT fusjon: 0 prosent

Fusjonsdato er satt til 12. juni 2023.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.