Fusjon av fond

ODIN planlegger å fusjonere ODIN Global SMB med ODIN Global og ODIN Robur Øst-Europa med ODIN Emerging Markets.

ODIN er inne i en periode hvor vi høster fruktene av prosesser som har pågått over tid. I en av disse prosessene har det vært arbeidet med fusjon av følgende fond:

Fusjon av ODIN Global SMB inn i ODIN Global

Fusjon av ODIN Robur Øst-Europa inn i ODIN Emerging Markets

Den 8. januar 2013 fikk alle andelseiere i disse fondene informasjon om de planlagte fusjonene. Spørsmålet om fusjon vil bli behandlet i et eget andelseiermøte den 31.01.2013. Planlagt fusjonsdato er 11.02.2013.

ODIN mener det er i alles interesse å fusjonere disse fondene fordi det åpner for en mer fokusert og rasjonell forvaltningsprosess. Gjennom en fusjon får porteføljeforvalter maksimal frihetsgrad til å komponere én konsentrert og balansert portefølje av høy kvalitet, fra det samlede utvalget av selskaper i det definerte investeringsuniverset.

Fusjonene vil være et viktig steg videre i ODINs overordnede strategi om å konsentrere våre porteføljer for å heve den samlede kvaliteten på investeringsbeslutningene vi gjør. Vi er overbevist om at dette vil komme alle våre andelseiere til gode i form av enda bedre forvaltningsresultater fremover.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.