Frihet til å velge

Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten lekegrind. Vi tror på frihet utenfor lekegrinden.

Først og fremst handler frihet om å tenke selv. Vi pålegger oss få begrensninger for hvor og hvordan vi skal finne de skjulte «perlene». Når vi i ODIN snur på steiner, er vår tilnærming rett og slett ”god business” til en ”god pris.” Referanseindekser blir for oss kun en måleparameter for hvordan markedsutviklingen har vært.

Vi gjør vår egen vurdering av aktuelle selskaper basert på inngående analyse av fundamentale forhold i selskapet. Dette tar tid, og frihet handler derfor også om å kunne ta seg tid til å gjøre en grundig analyse. Alle kan hevde at de kjøper ”billige” aksjer, noe annet ville vært en fallitterklæring, men da holder det ikke med enkle forholdstall, siste megleranbefaling eller god tro og håp om fremtiden. I ODIN har vi en annen fremgangsmåte.

Vi har frihet til å bruke tid og ressurser på vår leting etter «perler». Allmenn begeistring for en ”spennende” bransje med euforiske framtidsutsikter har liten appell hos oss. Likeledes lar vi oss ikke skremme av lettvinte dommedagsprofetier. Vi ser på selskapene i seg selv og kjøpsmulighetene har en tendens til å komme når dommedagsprofetiene skyller inn over markedene.

Vi leter etter selskaper med kvalitet i form av vedvarende høy avkastning på kapitalen og varige konkurransefortrinn i markedet. Slike selskaper er gjerne beskyttet av høye inngangsbarrierer og har en ledelse som har demonstrert god evne til å generere fri kontantstrøm. Vi vil normalt unngå selskaper som opererer i strukturelt nedadgående industrier eller som er avhengig av en svært høy teknologisk utvikling for å nå sine mål.

Dessverre vil prisen på slike kvalitetsselskaper ofte være for høy til å gi en tilfredsstillende avkastning. Vi investerer derfor kun i de selskapene der forholdet mellom markedsverdien og vår egen verdivurdering er fordelaktig. Det kan være langt mellom disse selskapene. Vi ender derfor opp med relativt få selskaper i porteføljene våre.

Glemte fundamentale forhold
Vi mener at aksjer ”feilprises” i perioder. Dette som følge av for lite oppmerksomhet på hva selskapet genererer av fri kontantstrøm og verdiskaping i det lange løp. Det er jo selskapenes kontantstrømmer som til syvende og sist driver selskapsverdiene, og dermed aksjekursene. Dette er det lett å glemme, spesielt når markedene svinger som verst.

Vi ser etter selskaper med solide balanser og god disiplin når det gjelder bruk av kapital. Aksjemarkedet undervurderer ofte potensialet i balansen til gjeldfrie selskaper. En sterk balanse gir handlingsrom for lønnsom vekst. En sterk balanse gir rom for økt utbytte.

Ulik tidshorisont
Markedet synes gjennomgående å ha et kortsiktig fokus, som igjen fører til tidvis ”feilprising.” Fundamentale forhold kan komme i skyggen av rykter og spekulasjoner. Det kortsiktige fokuset gir muligheter for investorer med en lengre tidshorisont. Selskaper som ikke møter forventningene til nærmeste kvartalsresultat, får ofte hard medfart av aksjemarkedet. Ett kvartalsresultat forteller veldig lite om selskapets langsiktige verdi. Vi er derfor mer opptatt av «langtidsvarselet» for selskapene.

Integritet
Frykt og grådighet er sterke følelser. Langt fra alle har tilstrekkelig selvstendighet i egne analyser til at de våger å stå rake når det stormer i markedene. Det krever også sterkt mot å forlate et selskap når prisen på det når nivåer som den forventede verdiskaping neppe forsvarer. Tenker man utenfor lekegrinden har man frihet til å ta slike beslutninger.

 

Selv i en «liten» lekegrind som Sverige er det mulig å skape meravkastning for aktive forvaltere. Grafen under viser data fra 1999 som viser ODIN Sverige mot tre ulike indekser (Large Cap indeksen OMX 30, Small Cap indeksen Carnegie Small Cap Index Sweden samt All Share Index på Stockholmsbørsen). Over perioden har man nidoblet pengene investert i ODIN Sverige mot omtrent en tredobling i indeksen for småselskaper og en dobling for indeksen for store selskaper.

odin-sverige-mot-indeks

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.