Flere av ODINs fond har i dag fått refundert kildeskatt

ODIN har i dag fått refundert kildeskatt for årene 2007-2011fra finske skattemyndigheter.

Som tidligere informert har ODIN jobbet med å få refundert kildeskatt som urettmessig har blitt belastet fond over flere år. Kildeskatt er en skatt som myndigheter trekker fra utbyttet selskaper utbetaler til sine eiere. Denne skatten har vært i strid med prinsippene om fri flyt av kapital etter EØS-avtalen.

ODIN har sendt søknader om refusjon av kildeskatt til behandling i flere land, blant annet i Sverige, Finland, Tyskland og Frankrike. Den meravkastning refundert kildeskatt vil utgjøre, tilfaller andelseiere som er investert i fondet på det tidspunktet beløpet blir godskrevet fondet.

Det er nå gledelig å kunne melde at vi nå har fått refundert kildeskatt for årene 2007-2011 fra finske skattemyndigheter. Dette blir kreditert fondene i dag, og vil gi følgende utslag på avkastningen:

ODIN Finland: 1,96% + markedet
ODIN Finland II: 0,97% + markedet
ODIN Norden: 0,79% + markedet
ODIN Norden II: 8,60% + markedet

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.