Flere av fondene våre har mottatt priser

Å motta priser for forvaltningen vår gjør oss utrolig stolte. I 30 år har ODIN forvaltet nordmenns sparepenger med ett mål – å skape verdier for fremtiden!

Sist uke delte internasjonale Refinitive Lipper Fund Awards* ut priser til fondsforvaltere som konsekvent har greid å levere meravkastning over tid. Vinnerne kan vise til solid avkastning i forhold til svingningene underveis sammenlignet med andre fond innenfor samme kategori.

Om den tiden vi nå er inne i er slik at vi ikke kan motta prisene fysisk, tar det ikke bort gleden av å vinne dem, og vi er stolte av å ha mottatt følgende priser under Lipper Fund Awards 2020:

ODIN Sverige og ODIN Eiendom er kåret til beste fond i sine kategorier for siste 3, 5 og 10 år i Europa .

ODIN Sverige er også kåret til beste fond i Norden siste 3 og 5 år.

ODIN Kreditt var beste fond i Norden i sin kategori på 3 år.

 

Forvalter for ODIN Sverige, Vegard Søraunet

 

Forvalter for ODIN Eiendom, Øystein Bogfjellmo

Forvalter for ODIN Kreditt, Nils Hast

ODIN-modellen – fundamentet i vår forvaltning
For å kunne gi deg god langsiktig avkastning må vi være konsistente i hvordan vi jobber. Vi har derfor en etablert arbeidsmetode, for hvordan vi finner de beste selskapene til fondene. Denne arbeidsmetoden kaller vi ODIN-modellen. Bærekraftige kvalitetsselskaper, konsentrerte porteføljer og langsiktig verdiskaping er i fokus.

Våre analyser består av:
Prestasjon: Vi vurderer alltid hvor dyktig et selskap har vært til å skape verdier over tid.

Posisjon: Vi vurderer alltid om forhold som er avgjørende for selskapenes fremtidige konkurransekraft fortsatt vil være til stede.

Pris: Vi gjør alltid en selvstendig vurdering av virkelig verdi og sammenligner denne med markedspris.

 

*Internasjonale Refinitive Lipper Fund Awards har i mer enn 30 år delt ut priser til fondsforvaltere som konsekvent har greid å levere meravkastning over tid. Les mer om Refinitive Lipper Fund Awards her: https://hubs.ly/H0pHR-j0

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.