Ferske halvårskommentarer

Første halvår i 2018 har vært preget av urolige børser og utviklingen i våre fond har vært blandet.

ODIN Aksje og ODIN Rente er marginalt bak markedet. Det er verdt å nevne at den norske kronen har styrket seg i perioden mot de fleste valutaer, og bidratt negativt til absoluttavkastningen, sier investeringsdirektør Vegard Søraunet i en kort kommentar.

På aksjesiden har ODIN Energi og ODIN Norge vært vårt beste fond hittil i år målt i absolutt avkastning. ODIN USA og ODIN Finland har også hatt en god kursutvikling. Øvrige aksjefond har hatt negativ utvikling første halvår. Relativt til markedet ligger ODIN Energi, ODIN USA og ODIN Sverige foran sine referanseindekser.

Vegard Søraunet blir ny investeringsdirektør i ODIN Forvaltning fra og med 1. november

På rentesiden har ODIN Kreditt hatt et tøft halvår. Bevegelser i rentemarkedet på grunn av politisk usikkerhet i Italia dro avkastningen i negativ retning. De øvrige rentefondene har hatt en positiv utvikling første halvår både absolutt og relativt til markedet.

Global konjunktur er sterk, dog har makroindikatorer vist en svakere utvikling den senere tid. Vi ser ingen stor risiko for resesjon så lenge renter og inflasjon forblir lave. En svakere makro og ytterligere risiko for et negativt økonomisk bidrag fra tiltagende handelskrig har imidlertid blitt større gjennom det siste halvåret.

Selskapene leverer jevnt over godt. Vi er ikke noe bedre enn andre til å spå aksjemarkedets utvikling, og det er nettopp derfor vi fokuserer på selskapene. På generelt grunnlag prøver vi heller å lete etter attraktivt prisede selskaper som har en fundamental langsiktig reise foran seg. Det er derfor vi er aktive og velger å eksponere oss ulikt indeks. Dette vil kundene dra nytte av i tiden fremover.

Velg ditt fond fra listen under, og se video hvor forvalter oppsummerer halvåret:

ODIN Aksje
ODIN Horisont
ODIN Flex
ODIN Konservativ
ODIN Rente
ODIN Kreditt
ODIN Norden*
ODIN Norge*
ODIN Sverige*
ODIN Finland*
ODIN Europa*
ODIN Global*
ODIN USA*
ODIN Emerging Markets*
ODIN Energi*
ODIN Eiendom*
ODIN Likviditet
ODIN Norsk Obligasjon
ODIN Europeisk Obligasjon

*Alle tall i rapporten gjelder fondets A-klasse

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.