Evne til lønnsom vekst

En sommerkveld for noen år siden hadde jeg gleden av å sitte sammen med en person som hadde bygd opp en betydelig virksomhet gjennom et langt yrkesaktivt liv. Som utgangspunkt hadde han ikke hatt annen startkapital enn sitt eget initiativ. På det tidspunkt samtalen fant sted hadde virksomheten evnet å kombinere vekst og lønnsomhet over mange år. Bedriften var blitt omfattende både målt i omsetning, inntjening og arbeidsplasser.

Slike øyeblikk innebærer en mulighet for å lære. Jeg benyttet derfor anledningen til å stille spørsmål om hva som var hans viktigste lærdom fra egen virksomhet og om hvordan han kunne forklare de resultater som var oppnådd.

Som økonom hadde jeg ventet at samtalen ville dreie i retning av effektiv produksjon, god logistikk og vellykket markedsføring. Svaret jeg fikk overrasket meg. Det ble samtidig gitt med en autoritet bare dokumentert suksess kan fremskaffe. Hans mest vesentlige forklaring på egen fremgang var at han tidlig hadde innsett nødvendigheten av vekst. Han sa det omtrent slik: «Skal man lykkes i forretninger er det nødvendig å innse hvor viktig det er å vokse gjennom stadig å nå bedre resultater. I forretningslivet er stabilitet i resultatutviklingen det samme som tilbakegang.»

Jeg skjønte ikke poenget umiddelbart. Han tok seg heldigvis tid til å forklare tankegangen bak egen erfaring. Fritt gjengitt var hans lærdom som følger:

Utvikling av enhver virksomhet er en prosess der de nødvendige innsatsfaktorene er arbeidskraft og kapital. Kapital er en standard vare der det eksisterer en internasjonal pris på varen. Et kjennetegn ved arbeidsmarkedet er at varen ikke er standard. Virksomheters utvikling er derfor nært knyttet til hvor gode medarbeidere virksomheten har.

De beste medarbeiderne har stor grad av valgfrihet når de tar stilling til hvilke foretak de ønsker å arbeide for. De selskaper som har en foretrukket posisjon i arbeidsmarkedet har derfor et konkurransefortrinn fremfor sine konkurrenter. Det er all grunn til å tro at dyktige med arbeidere gjør et bevisst valg ved ansettelser. Slike kandidater vil normalt være opptatt av å få nye og større utfordringer over tid. Dette tilsier at de søker til selskaper som har vist evne til å vokse og som forventer vekst også i fremtiden.

Med vekstutsikter som en nødvendig forutsetning for å tiltrekke seg de dyktigste medarbeiderne i bransjen blir stabilitet i inntjening og størrelsen en umulig situasjon for et selskap over tid. Manglende vekst tilsier at medarbeidere som «vil noe» slutter. Slike ansatte er ikke tilfreds med å gjøre det samme i år som i fjor. Når de beste med arbeiderne slutter begynner de ofte hos konkurrerende virksomheter. Da er tilbakegang resultatet.

Den virksomheten min samtalepartner hadde bygd opp fikk aldri tilført annen egenkapital enn en begrenset startkapital. Gjeld hadde han aldri vært glad i. Med slike rammebetingelser var vekst over tid ensbetydende med lønnsom vekst. Han måtte tjene penger for å investere.

Betydningen av evnen og viljen til vekst kan vanskelig overvurderes for en organisasjons langsiktige utvikling. For virksomheter som har god tilgang på kapital kan det likevel være nyttig å minne om at vekst både kan være verdiskapende og ødeleggende for verdiene i et selskap.

Den økonomiske verdi av vekst er avhengig av om veksten gir tilfredsstillende avkastning på den kapital som må investeres for at veksttakten kan realiseres. Bare når investeringer i vekst gir høyere avkastning enn relevant kapitalkostnad er vekst verdiskapende.

I ODIN har våre forvaltere lært den samme leksen jeg lærte denne sommerkvelden for noen år siden Derfor investerer våre fond i selskaper som er attraktivt priset i forhold til virksomhetenes verdiskaping.

Også ODINs langsiktige utvikling er avhengig av at vi viser evne til å skape lønnsom vekst. Med det engasjement og den kompetanse vi i dag har i egen virksomhet har vi de beste forutsetninger for å skape verdier både for våre kunder, eiere og medarbeidere.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.