Hovedpunkter fra ODIN Formuesforvaltning sitt lunsjseminar tirsdag 14. november

ODIN Formuesforvaltning holdt et fullpakket seminar om Europa sist tirsdag. Her har du de viktigste punktene oppsummert.

Hans-Wilhelm Steinfeld åpnet seminaret. Her satte han sin diagnose på problemene i Europa. Utfordringen i dag er at vi lider av hukommelsessvikt, og står i fare for å gjenta gamle feil. Deretter tok senior porteføljeforvalter Håvard Opland scenen. Han gikk i dybden på Europa som investeringsområde, og hvordan han forvalter aksjefondet ODIN Europa.

Europa – muligheter og utfordringer i et globalt perspektiv

Gamle sannheter står for fall.

Globaliseringen skulle komme alle til gode

Det skjedde ikke.

Resultatet ble BREXIT og valget av Donald Trump som president i USA. Resultatet er proteksjonisme, nasjonalisme og realpolitikk.

Maktskiftene i Øst-Europa viser hvordan opinionen svinger. Disse landene var ikke klare for å bli en del av EU, og integreringen gikk for raskt. Innbyggerne ser nå at de ikke har fått det bedre, og ser tilbake på tiden før Sovjet.

Og hva finner de da?

Jo, fascisme.

De gamle imperiene sliter også.

Storbritannia stemte seg selv ut av EU. Ungdommen stemte imot, mens globaliseringens glemte, de eldre, stemte for utmeldelse.

Roten til flere av Europas problemer

I problemområdet tegnet av Beograd, Kabul og Bagdad, kompliserer Syria ytterligere. Situasjonen i dag er at 3 millioner flyktninger står i stampe i Tyrkia. Det er ikke langt fra Russlands grense, så de har naturligvis interesser her.

Mye av problemet er at Russland og USA ikke klarer å samarbeide.

Konflikten mellom Vesten, Ukraina og Russland forblir en hodepine

Russlands behandling av Ukraina i 2014 minnet om blokaden av Vest-Berlin i 1948.

Hva motiverte Putin til å skape den verste krisen på 50 år?

Putin fryktet at Ukraina skulle tre inn i NATO på grunn av blodbadet februar 2014. Ukraina ble advart, men valgte å ignorere russerne. Når russernes mann i Ukraina ble kastet, så stod deres innflytelse over regionen i fare.

Krim ble en metode, og ikke et mål i seg selv for Putin.

Vi lider av hukommelsessvikt

Nasjonalisme startet to verdenskriger i Europa i det 20-århundre. Problemet vårt i dag er at vi lider av hukommelsessvikt. Dermed står vi i fare for å gjenta gamle feil.

“En klok mann lærer av andres feil, bare en tosk lærer av sine egne feil.” (ukjent)

Verdiskapning i Europa

Outsourcing skaper vekst

Bilde: Senior porteføljeorvalter Håvard Opland.

Europa går lysere tider i møte.

Ting har vært tungt siste ti år, men nå er den økonomiske veksten høyere i Europa enn i USA. Joda, arbeidsledigheten er fortsatt høy, men den er fallende. En bred oppgang i tillitsindikatorene viser nå at optimismen er tilbake for fullt.

Noen av lyspunktene i Europa for investorer:

Den politiske usikkerheten har avtatt etter valgene i Nederland og Frankrike
Europeiske aksjer er fornuftig priset sammenlignet med amerikanske
Europeiske aksjer har fortsatt mye å gå på når det gjelder prising

Hvordan gjenskape de siste 5 års gode avkastning i ODIN Europa?

Det er umulig å si noe om makro, så vi holder oss til investeringsfilosofien og fokuserer på å finne kvalitetsselskaper til en god pris. Langsiktig avkastning drives av verdiskapningen i selskapene. Det gjelder derfor å finne de som er klarer å vokse med god lønnsomhet og avkastning i egenkapitalen.

Vi finner lite vekst i den generelle økonomien i Europa, men det finnes lommer.

Fire drivere for vekst for selskapene i ODIN Europa:

  • Bankreguleringer: Bankene må kvitte seg med sure lån på grunn av nye reguleringer
  • Reduksjon av klimagasser: Bilprodusentene får tøffere krav for å redusere klimagasser
  • Eldrebølgen: Europa har en topptung demografi, og en av tre er over 65 år innen 2050
  • Voksende middelklasse i Asia: Verdens middelklasse øker og veksten skjer i Asia

Slik er porteføljen i ODIN Europa satt sammen

ODIN Europa er et konsentrert aksjefond med selskaper som står seg.

En tredjedel av selskapene i fondet er posisjonert for å utnytte vekstdriverne nevnt ovenfor. Vi ønsker å være diversifisert og ikke ha for høy eksponering til en enkelt driver. Målet er en balansert portefølje, hvor vi ikke er for offensive på opp, og ikke for forsiktige på bunn.

Ansvarlige investeringer er en forutsetning for god langsiktig avkastning.

Vi leter etter forretningsmodeller som er holdbare over tid, og ansvarlighet er en viktig del av det. Derfor bruker vi leverandører som Sustainalytics for å sile selskapene vi vurderer å investere i.

Avkastningen fremover vil på sikt bli god

18 prosent årlig, som vi har sett den siste tiden, er ikke realistisk fremover. Vi fokuserer på selskaper som evner å vokse og gi god avkastning på egenkapitalen, og da på ansvarlig vis. Mye reprising er hentet ut allerede, men selskapene burde kunne gi 12 prosent årlig.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.