Endring av vedtekter i flere fond

ODIN har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet, datert 27. mai 2016, vedrørende søknad om vedtektsendringer for verdipapirfondene ODIN Aksje, ODIN Eiendom, ODIN Energi, ODIN Europa, ODIN Finland og ODIN Norge.

Finanstilsynets tillatelse til vedtektsendringer ble gitt med dispensasjon fra kravet om gjennomføring av eget andelseiermøte.

Vedtektsendringene innebærer en reduksjon av de maksimale satsene ODIN kan belaste ved tegning og innløsning av fondsandeler. Nytt maksimalt tegningsgebyr er 0,25 prosent av tegningsbeløpet, mot tidligere 3,0 prosent. Nytt maksimalt innløsningsgebyr er 0,25 prosent av innløsningsbeløpet, mot tidligere 0,5 prosent.

ODIN belaster verken tegnings- eller innløsningsgebyr i dag, og har heller ingen planer om å innføre dette. Vedtektsendringene får derfor ingen praktiske konsekvenser for andelseierne.

Vedtektsendringene trer i kraft den 16.06.2016.

Ønsker du mer informasjon, vennligst ta kontakt med ODINs kundeservice på telefon 24 00 48 04 eller på mail til kundeservice@odinfond.no

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.