Endring av vedtekter for ODIN Europa SMB

ODIN har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet, datert 6. juni 2013, vedrørende søknad om vedtektsendring for ODIN Europa SMB.

Forslaget om vedtektsendring ble behandlet på eget andelseiermøte den 14. mai 2013, og et stort flertall stemte for vedtektsendringene.

Endringen i vedtektene innebærer at fondets investeringsområde i § 3 endres ved at definisjonen av små og mellomstore selskaper fjernes, samt at vedtektene tilpasses ny verdipapirfondlov og Verdipapirfondenes Forenings nye anbefalte vedtekter.

Vedtektsendringene trer i kraft fra den 17.06.2013.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.