En verden i endring

Første halvår i 2022 vil gå inn i historien som et av de svakeste på veldig mange år. De aller fleste børser har falt betydelig siden nyttår. Omtrent alt som var med å sende børsene oppover de siste årene, har snudd i 2022.

Først og fremst har økte renter og inflasjon gjort markedet langt mindre risikovillig. De siste 15 årene har stadig lavere renter ført til høyere prising av alle risikable aktivaklasser som aksjer, eiendom og obligasjoner. Samtidig har myndighetene tilført økonomien massive hjelpepakker helt siden finanskrisen. Det toppet seg under koronapandemien. Myndighetene i de fleste land brukte enorme summer på å holde hjulene i gang.

Det vi nå ser er en reversering av både finans- og pengepolitikken i de fleste land. Rentene er på vei opp. Man kan ikke lenger basere seg på at myndigheter skal gå med store underskudd for å støtte økonomien og finansmarkedene. Så langt har det vært en brutal overgang, spesielt for aksjemarkedene. Særlig selskaper med høy forventet vekst har falt mye. Nasdaq-børsen i USA og Stockholmsbørsen har begge falt med over 25 prosent så langt i år. Her hjemme har krigen i Ukraina ført til høye oljepriser. Oslo Børs er derfor en av de beste børsene i år, og er omtrent uendret siden nyttår.

ODINs fond ligger bak
Etter et veldig godt 2021 opplever vi nå at ODINs fond faller mye. De fleste av våre aksjefond er også bak børsene så langt i år. Det er flere grunner til at dette har skjedd.
Det er mindre risikovillighet blant investorene så langt i år. Det har ODIN-fondene fått merke på flere måter. Mange av aksjene i våre porteføljer steg mye i 2021 og fikk med det en forholdsvis høy prising. I år har verdiaksjer gjort det langt bedre enn aksjer med høyere prising. I tillegg har det vært en tendens til at man har solgt vinnerne fra 2021 og kjøpt de som gjorde det svakt i fjor.

I ODIN-fondene har vi mange aksjer som var veldig sterke i fjor. Høyere renter har også betydd at man ikke vil betale like mye for fremtidig vekst. I ODIN investerer vi i kvalitetsselskaper som vi mener har potensial til lønnsom langsiktig vekst. Selv om selskapene fortsatt gjør det godt og vekstpotensialet er intakt har prisen på mange av disse selskapene falt. Det er de svenske fondene våre; ODIN Eiendom, ODIN Small Cap og ODIN Sverige som har vært svakest i år. Der har dessverre andelseierne våre opplevd at verdiene har falt med mellom 30 prosent og 45 prosent. En dramatisk utvikling som vi heldigvis ikke opplever ofte.

Som kjent er Stockholmsbørsen en av de svakeste børsene i år med et fall på rundt 25 prosent. I tillegg har vi hatt enkelt selskaper som har falt betydelig mer enn det. I ODIN Sverige har Storskogen og Addlife falt med rundt 60 prosent og 75 prosent. Bare disse to selskapene har bidratt med nesten 5 prosent mindreavkastning i fondet. I ODIN Eiendom har vi også hatt selskaper som SBB og K2A. De har begge falt med mer enn 70 prosent så langt i år. ODIN Small Cap har også noen aksjeposisjoner som har falt mye i år. CTEK og Troax Group har begge falt med mer enn 60 prosent i år og bidratt til det store fallet i ODIN Small Cap. Dette er vinnerfondene fra i fjor og fondene har fortsatt god avkastning de siste to årene.

Markeder i endring
De siste 10-15 årene i aksjemarkedet har vært preget av stadig høyere risikovillighet blant investorene. Grovt sett kan man si at jo mer risiko man har vært villig til å ta, jo bedre avkastning har man hatt. Kapital har vært tilnærmet gratis, og myndighetene har representert et «sikkerhetsnett» for finansmarkedene. I et slikt klima kan det fort bli bobler og overprisete aksjer. Spesielt ser vi at mange selskaper med lite inntjening og urealistiske vekstplaner har fått en voldsom prising på børsen. Starten på 2022 representerer slutten på denne perioden og begynnelsen på en ny. I tiden fremover tror jeg markedene vil bli mer selektive. Risikovilligheten kommer ikke til å være like stor som tidligere.

Det gjelder å investere i selskaper med god inntjening, gode balanser og realistiske vekstambisjoner. Geopolitikk kommer i større grad til å påvirke økonomiene og børsene. Økonomiene blir mindre åpne, og global handel har nådd en foreløpig topp. Mange land har gjennom pandemien og krigen i Ukraina innsett at de må bli mer selvforsynte. Trenden med stadig mer «outsourcing» av produksjon tror vi kommer til å stoppe eller bli reversert. Summen av dette blir høyere inflasjon og lavere økonomisk vekst. Det blir vanskeligere å investere i et slikt klima. Man kan ikke lenger basere seg på at risikovilligheten stadig skal øke. Inflasjon gjør at kostnadene til selskapene vil stige og sette press på inntjeningen. Da gjelder det å finne selskaper som er i posisjon til å øke prisene sine mer enn kostnadene stiger.

Det er nettopp slike selskaper vi i ODIN prøver å finne til våre porteføljer. Fremover gjelder det å finne de gode selskapene fremfor de spennende historiene. Markedet kommer sannsynligvis til å straffe selskaper med luftige og urealistiske vekstplaner. Jeg tror ODIN er godt posisjonert for dette med vårt søkelys på bærekraftige kvalitetsselskaper med sterke posisjoner og god inntjening.

Er det verste børsfallet bak oss?
Så langt i 2022 har børsene har falt mye. Jeg drister meg til en spådom om at det ikke blir noe særlig verre fremover. Markedet har allerede tatt høyde for betydelig høyere renter og inflasjon. De fleste børsene nådde et bunnpunkt rett etter Russlands invasjon i slutten av februar. Det er lite som har blitt verre siden den gangen. Kanskje uken etter invasjonen representerer punktet for maksimal pessimisme for denne gang. Vi vet at rentene kommer til å stige og at vi ikke blir kvitt inflasjonen med det første. Det visste vi ikke for 6 måneder siden, ei heller at det skulle bryte ut storkrig midt i Europa. Det man vet vil sjeldent påvirke markedene nevneverdig. I tillegg gjør de fleste selskapene i våre porteføljer det fortsatt godt og vi kan kjøpe mange av de til en helt annet pris enn for noen måneder siden. Det gjør meg optimistisk.

Lykke til med investeringen fremover.

 

Alexander Miller
Investeringsdirektør

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.