Elbil er vel og bra, men bensin må vi fortsatt ha

Effekten av elbilen på etterspørselen etter olje er overdreven. Etterspørselen fra bilparken vil dermed ikke synke med det første, slik mange mener. Først om 10-15 år vil vi se en reduksjon som følge av flere elbiler på veiene.

Artikkelen ble først publisert i Kapital nr. 7 – 6. april 2017

Hovedspørsmålet mang en investor i 2017 stiller seg, er: Kan etterspørselen etter olje falle om noen år grunnet økende salg av elbiler? I dag selges det fortsatt over 90 millioner biler årlig der 99 prosent har en tradisjonell forbrenningsmotor.

Disse bilene vil ikke bare forsvinne.

Forbruket av olje vil derfor trolig stige en stund til.

Omtrent 100 millioner elbiler må ut på veiene, før vi ser lavere etterspørsel fra vanlige biler.

Det vil trolig ikke skje før om minst 10 år.

Diagram 1: Etterspørsel etter olje fra personbiler (kilde: ODIN, IEA).

Etterspørsel etter olje fra personbiler

Overgangen til elbiler tar lengre tid enn først antatt

For ett år siden kom Bloomberg New Energy Finance med en interessant analyse. Her så de at elbilene kunne redusere oljeetterspørselen med to millioner fat pr. dag allerede innen 2023. Det ble da sammenlignet med overproduksjonen av olje våren 2015, som førte til det siste kraftige fallet i oljeprisen.

Diagram 2: Tilbud og etterspørsel etter olje siden tusenårsskiftet (kilde: ODIN, OECD, Macrobond).

Olje, tilbud og etterspørsel

Rapport om elbilens inntog var overdreven

Dette var riktignok et ekstremt scenario. Antagelsen var at veksten i antall elbiler solgt årlig skulle fortsette opp 60 prosent de neste ti årene, som snittet for 2013-2015.

I 2016, bare et år senere, var veksten ned til 42 prosent. En forklaring kan være at alle ladebare biler var inkludert- også «plug-in» hybrider – som ble antatt og aldri skulle bruke sin bensin- eller dieselmotor.

Jeg tviler på at det er tilfellet, men la gå.

Det finnes en rekke antagelser og mål for elbilsalget de neste ti-årene.

Blant de mer optimistiske er Paris-erklæringen (LPAA), som ønsker 100 millioner elektriske biler på veiene innen 2030. Hvis vi legger til grunn IEA sitt to-gradersscenario, hvor dette må skje innen 2028, så vil omtrent 6 prosent av alle biler ha elektrisk motor.

Rett under 20 prosent av alle nye bilsalg vil da være elbiler i 2028.

Det er forskjell på antall solgte elbiler og hva som ruller på veiene.

Den berømte S-kurven viser at når rundt en av seks solgte enheter i et etablert marked er av en utfordrende oppfinnelse, så vil etterspørselen skyte fart til om lag fem av seks enheter(se diagram 3). Dette så vi med smarttelefonenes inntreden i USA. Fra de utgjorde en av seks solgte telefoner tok det bare fem år før cirka fem av seks amerikanere kjøpte en smarttelefon.

Mange ser den samme utviklingen for elbiler. Men de glemmer at hastigheten på dette avhenger av kostnadsnivå og forventet levetid. En mobil har forventet levetid på mellom tre og fire år, mens en bil er nærmere 10-15 år. Samtidig er det et mindre innhugg i privatøkonomien og bytte ut telefonen enn bilen.

Det vil derfor ta lengre tid for elbilen enn det gjorde for smarttelefonen.

Diagram 3: Elbilenes inntreden i bilmarkedet(kilde: ODIN, IEA).

Elbilenes inntreden i bilmarkedet(kilde: ODIN, IEA).

Over 90 prosent av bilene på veien vil fortsatt være avhengig av olje i 2028.

Anta at menneskers behov for å reise øker i takt med velstandsnivået fremover. Da vil fortsatt 94 prosent av den totale bilflåten på omtrent 1,6 milliarder biler, opp fra dagens 1,1 milliarder, være oljeavhengige. Antall biler med tradisjonell forbrenningsmotor vil altså fortsette å stige frem til 2028. Først da vil vi se elbilens inntog påvirke etterspørselen etter olje i betydelig grad.

Vil etterspørselen etter olje gå opp eller ned?

Hvis vi ender opp med 100 millioner elbiler, og 400 millioner flere bensin-/dieselbiler i 2028: Trenger vi da mer eller mindre tradisjonelt drivstoff i 2028?

Etterspørselen etter olje fra bilparken vil øke.

Svaret sier vel seg selv, med mindre behovet for å reise reduseres, eller at drivstoffeffektivitet på tradisjonelle motorer øker raskere enn antatt. Sistnevnte er trolig viktigere for oljeetterspørselen enn veksten i elbilsalget de neste fire til fem år.

Selv med et optimistisk syn på vekten av elbiler fremover, så vil etterspørselen etter olje fra bilparken øke i 10-15 år, før elbilene reduserer den i betydelig grad. De sykliske kreftene vil dermed ha mer å si for oljemarkedet de neste årene.

Det tyder på en høyere oljepris fremover.

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Dan Erik Glover har en M.Sc. i industriell økonomi fra NTNU og har flere års erfaring som finansanalytiker fra DNB og Swedbank.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.