Alle kan bli en eiendomsinvestor

Det er populært å benytte utleieleiligheter for å få avkastning på pengene sine, men dette er nødvendigvis ikke det beste sparealternativet hvis du vil ha eksponering mot eiendom. Hadde det ikke vært deilig å slippe og tenke på tette sluk og dårlige leietakere?

ODIN gjennomførte nylig en undersøkelse for å kartlegge folks sparevaner i målgruppen 30 til 50 år, der vi blant annet stilte spørsmålet om hvilke spareformer folk flest benyttet seg av i dag. 70 % av de spurte svarte at de sparte gjennom nedbetaling av lån, og 35 % sa de sparte ved investering i eiendom*. Det er derfor ikke til å stikke under en stol at dette er trenden blant oss nordmenn – sparing skjer gjennom egen bolig eller en bolig for utleie. Dette er nødvendigvis ikke den beste eiendomsinvesteringen dersom avkastning er det viktigste for deg.

Ett eksempel:
Ta en tilfeldig leilighet fra finn.no til verdi av 2,89 millioner med leieinntekt på 11.500kr i måneden. Gitt at du investerte i denne for 3 år siden, vil den gjennomsnittlige årlige avkastningen på denne leiligheten i dag ha vært ca. 7,5 % (inklusive estimerte netto leieinntekter). Dersom du heller hadde valgt å sette pengene dine i et aksjefond, i dette tilfellet ODIN Eiendom I, ville pengene dine hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 22,35 % de siste tre årene (avkastning per 5.desember 2014).»

Se intervju med forvalter av fondet, Thomas Nielsen, her

[vippy id=»6584″ width=»806″ height=»453″]

Børsnotert eiendom har vist seg å levere bedre avkastning enn det generelle aksjemarkedet**. Vår forvalter for ODIN Eiendom I, Thomas Nielsen, kjenner markedet veldig godt, og jobber for å finne de solide og gode selskapene slik at du som investor skal få god avkastning.

«Solide og trygge selskaper er ikke alltid det mest spennende, men det er heller ikke feil. Dette skal være en trygg og god investering for deg som kunde. Mitt ønske er at de som har investert i fondet skal våkne opp om morgenen og vite at de har plassert sparepengene sine riktig og at de selvfølgelig har blitt litt rikere hver eneste dag», sier Thomas Nielsen. Og i ODIN Eiendom I hadde du faktisk følt deg litt rikere da avkastning hittil i år ligger på 21,43 % (per 5. desember 2014).

Jakten på avkastning
Jakten på stabil og god avkastning kan til tider være svært utfordrende. Med dagens rekordlave rentenivå gir såkalte ”risikofrie” investeringer, som statsobligasjoner og bankinnskudd, negativ realavkastning. Et godt alternativ er derfor å investere i fond, og for å unngå for høy risiko er det nødvendig å ha en diversifisert aksjeportefølje. Eiendom har en naturlig plass i alle finansielle porteføljer ettersom eiendom har en relativt sikker pengestrøm og sin funksjon som inflasjonsbeskyttelse.

ODIN Forvaltning har siden 2000 forvaltet aksjefondet ODIN Eiendom, som er rettet mot det institusjonelle markedet. I oktober 2010 etablerte vi også ODIN Eiendom I, som er et skyggefond av ODIN Eiendom, men som er rettet mot privatkunder. Dette fondet gir deg som investor tilgang på de beste børsnoterte eiendomsselskapene i Norden og derav også deres gode og stabile kontantstrøm fra flere hundre solide leietakere i hele Norden.

Bli med på reisen:
graf-odin-eiendom

Så enkelt er det å bli sin egen eiendomsinvestor
Start sparingen allerede i dag i vår handelsløsning ODIN Online.
Alternativt kan du fylle ut en tegningsblankett. Denne kan du scanne og returnere til trade@odinfond.no eller per post til ODIN Forvaltning, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo.

*Spørreundersøkelse i samarbeid med Opinion/Nordstat. 600 Nordmenn i Oslo/Akershus i aldersgruppen 30-49 år har svart. Flere svarsalternativer var mulig.
**Oslo Børs mot ODIN Eiendom siste 10 år.

Forutsetninger lagt til grunn i regneeksempel:
95 % beleggsprosent(utleiegrad).
Årlig verdistigning på eiendommen på 4 % fra SSBs «Boligprisindeks»
2,5 % dokumentavgift

Dette eksempelet har ekskludert skatt, kostnad ved salg av leiligheten og eventuell lånekostnad.

 

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.