«Du har valgt riktig fondsforvalter»

Da jeg midt i 2012 tok fatt på oppgaven med å lede ODIN var jeg spent, slik man ofte er når man begynner i ny jobb på et nytt sted med nye kolleger. Det tok ikke lang tid før jeg fikk en god følelse – en følelse av å ha kommet hjem. Du har valgt riktig fondsforvalter, Rune, sa jeg da til meg selv. La meg forklare hvorfor.

Mine erfaringer fra forvaltningsorganisasjoner som Folketrygdfondet, Rasmussengruppen og Norfund har gjort meg bevisst på at forvaltning av andres penger stiller særskilte krav til ansvarlighet, profesjonalitet og etterrettelighet. Og nettopp disse egenskapene har jeg funnet i rikt monn her i ODIN.

ODINs forvaltningsorganisasjon er inne i en fase hvor vi høster fruktene av prosesser som har pågått over tid. 2012 var et år da forvaltningen jevnt over leverte meget gode resultater. Dette viser noe av styrken som nå bor i vår gjennomarbeidede investeringsprosess og den verdiorienterte filosofien som ligger til grunn for de investeringsbeslutningene vi fatter på andelseiernes vegne.

Det er ikke alle som forstår hvor stor forskjell det er på å være langsiktig investor og kortsiktig trader i finansmarkedet. Selv om vi kjøper og selger de samme verdipapirene er det i virkeligheten veldig stor forskjell på de to tilnærmingene til investeringer. I ODIN investerer vi langsiktig. Vi later ikke som at vi kan forutsi de kortsiktige bevegelsene i finansmarkedet. Vår investeringsprosess gjør oss derimot godt skikket til å skille gode bedrifter fra dårlige. Som investorer mener vi at våre andelseiere får den beste avkastning over tid ved at vi investerer i de virksomhetene som er dyktigst til å skape verdier. På lang sikt er det virksomhetenes evne til å skape verdier som er avgjørende for den avkastningen våre andelseiere oppnår.

Jeg synes følgende sitat fra administrerende direktør Börje Ekholm i det sentrale svenske investeringsselskapet Investor AB også passer godt for ODINs tilnærming: «Vi trader ikke aksjer. Vi eier gode selskaper. Vi konsentrerer oss ikke om å slå markedet på kort sikt. Vi vil at våre investeringer skal slå sine konkurrenter på lang sikt.»

Et annet aspekt ved ODINs langsiktighet er at vi ikke bare er på gjennomreise i aksjonærlistene, men spiller en aktiv rolle som eier. Vi bruker vårt eierskap til å jobbe systematisk for å styre selskapene i det vi mener er riktig retning. I dette arbeidet har vi ikke bare aksjonærverdier, men også miljøet og sosiale forhold i tankene.

Med tanke på at vi bruker mye tid og krefter på å finne de dyktigste virksomhetene og følger opp disse tett, er det også naturlig at vi har konsentrerte porteføljer i våre fond. Vi sprer ikke pengene vi er satt til å forvalte bredt rundt i markedet og håper på det beste. Vi tar et aktivt valg basert på det vi er overbevist om er de dyktigste virksomhetene og følger opp for å bidra til at disse lykkes. Det gjør at vi får merkbar effekt av hvert enkelt investeringsvalg.

Disse valgene og dette arbeidet vil vi gjerne fortelle deg om. Gjennom våre inngående fondsrapporter og markedskommentarer får du anledning til å se verden og finansmarkedene gjennom vårt perspektiv.

Som nevnt har jeg for egen del funnet meg vel til rette i ODINs perspektiv på verden, og gleder meg til å lede dette gode laget av kompetente medarbeidere fremover. Derfor føler jeg meg også på trygg grunn når jeg hevder at ditt valg av ODIN som din fondsforvalter er et godt valg.

Med ønsker om et fremgangsrikt år og god lesning.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.