Bud på Vizrt, et selskap i ODIN Norge

I dag ble det kjent at oppkjøpsfondet Nordic Capital ønsker å kjøpe det børsnoterte selskapet Vizrt. ODIN Norge eier litt over 6 prosent av selskapet.

Nordic Capital er villig til å betale 37 kroner per aksje, noe som er en premie på 32 prosent i forhold til sluttkurs på fredag. Vi er selvfølgelig glade for at andre finner selskaper vi er eier i attraktive og byr på dem. Det bidrar til god avkastning for våre andelseiere. Vizrt leverer digitale løsninger for TV-kanaler over hele verden og har lenge vært en av våre favoritter i porteføljen. Selskapet har en sterk markedsposisjon og opplever god vekst i inntjeningen.

Over 50 prosent  av aksjonærene i selskapet har gitt en forhåndsgodkjennelse til Nordic Capital, noe som innebærer at de vil stemme ja til budet på en ekstraordinær generalforsamling.

ODIN har ikke gitt en slik forhåndsgodkjennelse. Vi tror selskapet er i posisjon til å skape store verdier for sine aksjonærer de neste årene og vi er av den oppfatning at våre andelseiere vil være tjent med at ODIN Norge fortsatte som eier av Vizrt og dermed tok del av den forventede verdiskapingen. Budet er lavere enn vårt interne kursmål og er på linje med hvordan sammenlignbare selskaper prises. Dog er det få av de sammenlignbare selskapene som har samme forventede inntjeningsvekst. Gitt at over 50 prosent av kapitalen har gitt forhåndsaksept, er det stor sannsynlighet for at selskapet vil bli solgt. Tiden vil vise om Nordic Capital lykkes i å ta over dette enestående selskapet.

Uansett vil vi se at enda et godt selskap forsvinner fra Oslo Børs.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.