Bekreftelse på gjennomførte fusjoner

Flertallet av andelseierne i de aktuelle fondene har i egne andelseiermøter samtykket til fusjon. Fusjonene ble gjennomført 25. november 2019.

ODIN Finland/ODIN Norden
Det ble en betydelig overvekt av forhåndsmottatte og frammøtte stemmer i favør av fusjonen:
97,09 prosent av stemmene i ODIN Finland og 99,78 prosent av stemmene i ODIN Norden gikk i favør av fusjon mellom de to fondene der ODIN Norden er det overtakende fondet.

ODIN Energi/ODIN Global
Det ble en betydelig overvekt av forhåndsmottatte og frammøtte stemmer i favør av fusjonen:
97,37 prosent av stemmene i ODIN Energi og 99,35 prosent av stemmene i ODIN Global gikk i favør av fusjon mellom de to fondene der ODIN Global er det overtakende fondet.

Fondenes depotmottaker, Handelsbanken NUF, har den 9. desember 2019 utarbeidet en bekreftelse på at fusjonene er gjennomført i henhold til verdipapirfondloven § 5-6.

Andelseiere som ønsker kopi av denne bekreftelsen kan kontakte ODINs kundeservice på
telefon 24 00 48 04.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.