Bekreftelse på gjennomførte fondsfusjoner

Flertallet av andelseierne i fondene ODIN Global/ODIN Global SMB og ODIN Emerging Markets/ODIN Robur Øst-Europa har i eget andelseiermøte samtykket til fusjon.

Det ble en betydelig overvekt av forhåndsmottatte og frammøtte stemmer i favør av fusjonene:

• 99,45 % av stemmene i ODIN Global SMB og 99,68 % av stemmene i ODIN Global stemte for fusjon mellom ODIN Global SMB og ODIN Global der ODIN Global er det overtakende fondet.

• 96,72 % av stemmene i ODIN Robur Øst-Europa og 99,21 % av stemmene i ODIN Emerging Markets stemte for fusjon mellom ODIN Robur Øst-Europa og ODIN Emerging Markets der ODIN Emerging Markets er det overtakende fondet.

Fusjonene ble gjennomført 11. februar 2013.

Fondenes depotmottaker, Handelsbanken NUF, har utarbeidet en bekreftelse på at fusjonene er gjennomført i henhold til vpfl § 5-6.

Andelseiere som ønsker kopi av disse bekreftelsene kan kontakte ODINs kundeservice på telefon 24 00 48 04.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.