Bekreftelse på gjennomførte fondsfusjoner

Flertallet av andelseierne i nedenfor nevnte fond har i egne andelseiermøter samtykket til fusjon. Fusjonene ble gjennomført 30. november 2015.

ODIN Norge/ODIN Norge II
Det ble en betydelig overvekt av forhåndsmottatte og frammøtte stemmer i favør av fusjonen:
100 prosent av stemmene i ODIN Norge II og 99,41 prosent av stemmene i ODIN Norge gikk i favør av fusjon mellom de to fondene der ODIN Norge er det overtakende fondet.

ODIN Finland/ODIN Finland II
Det ble en betydelig overvekt av forhåndsmottatte og frammøtte stemmer i favør av fusjonen:
100 prosent av stemmene i ODIN Finland II og 98,91 prosent av stemmene i ODIN Finland gikk i favør av fusjon mellom de to fondene der ODIN Finland er det overtakende fondet.

ODIN Europa/ODIN Europa II
Det ble en betydelig overvekt av forhåndsmottatte og frammøtte stemmer i favør av fusjonen:
100 prosent av stemmene i ODIN Europa II og 99,61 prosent av stemmene i ODIN Europa gikk i favør av fusjon mellom de to fondene der ODIN Europa er det overtakende fondet.

ODIN Eiendom/ODIN Eiendom I
Det ble en betydelig overvekt av forhåndsmottatte og frammøtte stemmer i favør av fusjonen:
79,05 prosent av stemmene i ODIN Eiendom I og 94,24 prosent av stemmene i ODIN Eiendom gikk i favør av fusjon mellom de to fondene der ODIN Eiendom er det overtakende fondet.

ODIN Offshore/ODIN Maritim
Det ble en betydelig overvekt av forhåndsmottatte og frammøtte stemmer i favør av fusjonen:
93,04 prosent av stemmene i ODIN Maritim og 99,07 prosent av stemmene i ODIN Offshore gikk i favør av fusjon mellom de to fondene der ODIN Offshore er det overtakende fondet.
(ODIN Offshore byttet navn til ODIN Energi).

Fondenes depotmottaker, Handelsbanken NUF, har utarbeidet en bekreftelse på at fusjonene er gjennomført i henhold til verdipapirfondloven § 5-6 den 21. desember 2015.

Andelseiere som ønsker kopi av bekreftelsen kan kontakte ODINs kundeservice på telefon
24 00 48 04.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.