Bankledelse med «skin in the game»

Vi har vært kravstore når det gjelder å investere i banker i ODIN Global. Men etter å ha funnet et par svært veldrevne banker hvor ledelsen eier store deler av virksomhetene, så har vi gjort et par unntak og nå investert i denne sektoren.

– Godt bankhåndverk er i utgangspunktet en god forretningside. Utfordringen er å skille god risikohåndtering fra dårlig risikohåndtering. Vi har i lengre tid valgt å begrense eksponeringen til banker i fondet. Risikoen med å investere i banker er større enn for andre selskaper. Samtidig ser vi at enkelte banker kan bidra til en mer balansert fondsportefølje, sier senior porteføljeforvalter, Oddbjørn Dybvad.

 Høye krav for å investere i banker

Oddbjørn ser spesielt èn ting som er viktig å tenke på når en investerer i banker. Det er at bankens ledelse skal ha en betydelig investering selv i form av aksjer.

– Det er fordi det er utfordrende å få godt innblikk i hvordan banken tar risiko. Vi tror eierskap bidrar til at ledelsen tar mindre risiko. Hvis ledelsen ikke har en betydelig eierandel i form av aksjer, så øker typisk risikotakingen, forteller Oddbjørn.

To banker som oppfyller kriteriene til en god investering

Siden mars har ODIN Globals forvaltere investert i to banker som oppfyller kriteriene til hva vi mener er gode bankinvesteringer. Begge er amerikanske og har nå fått plass i porteføljen.

Den første er Bank of the Ozarks

Bank of the Ozarks er en av de mest lønnsomme regionale bankene i USA. De har spesialisert seg på boligfinansiering. Bankens toppsjef, George Gleason har ledet banken siden 1979. Han er også største aksjonær med fem prosent av bankens utestående aksjer.

– Vi liker Bank of the Ozarks sin eierstruktur, sterke risikokontroll og vekstpotensiale. I kjølvannet av finanskrisen valgte banken å bruke sin sterke balanse til å kjøpe opp et antall mindre banker. Over de siste sju årene har de kjøpt opp 15 andre banker. Banken skiller seg også ut ved å være en av de mest kostnadseffektive i USA, sier Oddbjørn.

Den andre er First Republic Bank

First Republic Bank fokuserer på kunder med høy inntekt, og er en bank vi allerede eier gjennom ODIN USA. CEO James Herbert grunnla banken i 1985 og er blant de største aksjonærene i banken. First Republic har en unik forretningsmodell som skiller seg fra andre banker. Kunderelasjonen er det sentrale og de ansattes lønn avhenger av denne relasjonen. Det hindrer uvettig utlån. Selskapets forretningsmodell har historisk vært kilde til god og lønnsom vekst

– Vi mener det er vanskelig å kopiere First Republic sin forretningsmodell, da det krever nærhet til kunden i alle produktkategorier, konstaterer Oddbjørn.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.