Bananer eller sparing

Boken Sapiens av Yuval Noah Harari er utgitt i over 30 land siden den kom ut i 2014. I 2015 og 2016 var den den mest solgte sakprosaboken globalt. Bokens undertittel er: En kort historie om menneskeheten.

Kort og kort, boken er på 396 tettskrevne sider.

Det sier mye om bokens popularitet at jeg kom over den på en bensinstasjon på Lygna. Det var ikke mange andre bøker innen sjangeren sakprosa i det utvalget.

Sapiens gir en innføring i viktige utviklingstrekk frem mot vår moderne tid. Boken søker å forklare hvordan vi mennesker evner å skape velfungerende samfunn der vi samhandler med millioner av mennesker vi på ingen måte kjenner. Sammenligner vi med apene bryter deres samfunnssystem sammen når gruppene passerer om lag 50 individer. Det skyldes ifølge boken at samhandlingen aper imellom forutsetter at hvert enkelt individ kjenner de øvrige i gruppen. Omtrent 50 individer blir regnet som en øvre grense for hvor mange man kan ha et personlig forhold til. Det gjelder for både mennesker og aper.

Boken skisserer forskjeller mellom mennesker og aper på en treffende måte. Fra boken siteres: «Du vil aldri klare å overtale en ape til å gi deg en banan ved å love ham uendelig mange bananer i apehimmelen etter at han er død.»

Ved første gjennomlesing kan det danne seg et inntrykk av at forfatteren harselerer med de av oss som tror eller håper på en tilværelse etter den vi kjenner. Poenget er imidlertid det stikk motsatte. Menneskehetens dramatiske fremskritt og evne til samhandling i store grupper er helt avhengig av at vi deler en forestillingsverden, enten denne dreier seg om grunnleggende spørsmål som religion og politikk, eller praktiske forhold som pengers verdi. Vi er villige til å arbeide hardt for noen papirsedler. En slik adferd fungerer bare så lenge mange nok har tillit til at disse sedlene har en verdi. På samme måte evner vi å skape samfunn der det store flertall deler felles grunnleggende verdier for hva som er rett og galt.

Aper vil heller ha en banan i dag enn mange bananer langt inn i fremtiden. Til tross for forskjellene mellom oss og apene har vi nok flere likhetstrekk enn mange av oss liker å se.

I valget mellom ny bil i år eller sparing til bedre pensjonstilværelse veier hensynet til dagen i dag ganske tungt for de fleste av oss. Samtidig vet vi at vår fremtidige pensjonisttilværelse er langt mer avhengig av at hver av oss evner å spare på en lønnsom måte enn det som gjaldt for generasjonene før oss.

I ODIN vet vi at kundene våre trenger sparing for fremtiden. Derfor legger vi all innsats i å forvalte kundenes midler best mulig, og å gi de råd kundene våre er tjent med. Målet med alt vi gjør er å gi kundene våre muligheter til å spare på en enkel og lønnsom måte.

Det hender nok at vi tenker det ville være enklere å selge bananer, men det overlater vi til andre.

 

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.