Bærekraftsrapport første halvår 2021: Styrket satsingen på bærekraft

Gjennom første halvår av 2021 har vi i ODIN gjort flere grep for å styrke arbeidet vårt med bærekraft ytterligere. Her får du noen høydepunkter.

2020 markerte en tydelig økt satsing på bærekraft for oss i ODIN. Vi jobbet grundig med strategi, struktur og rapportering internt. Samtidig fulgte vi aktivt opp selskapene vi investerer i for å løfte bærekraft høyere på agendaen.

I kombinasjon med aktivt eierskap og dialog har dette arbeidet gitt gode resultater. Gjennom første halvår av 2021 har vi derfor bygget videre på fjorårets opptrapping – gjennom god og konstruktiv dialog om bærekraft med selskapene våre.

Moderne slaveri, styresammensetning og klimarisiko
I løpet av første halvår har vi satt søkelys på moderne slaveri, styresammensetning og klimarisiko. Det betyr i praksis at vi gjennomgår porteføljene våre med et ekstra skarpt blikk på disse temaene. Samtidig legger vi ned ekstra arbeid i å øke kunnskapen vår internt.

Dialogen med selskapene bærer frukter
Dialogen med selskapene våre i første halvår 2021 har vært positiv. Samtalene har i stor grad bestått av temaene beskrevet over, i tillegg til andre spørsmål knyttet til bærekraft. Her sørger vi for å være tydelige på det vi mener er selskapenes forbedringsområder. Vi opplever denne dialogen som konstruktiv og verdifull. Vi registrerer dessuten med glede at selskapene blir stadig flinkere til å rapportere på bærekraft – både i form av karbonavtrykk og andre viktige ESG-faktorer.

Våren er også høysesong for generalforsamlinger. Vi har brukt vårt aktive eierskap til å stemme på en rekke generalforsamlinger. Vi deltar dessuten i flere valgkomiteer sammen med andre store eiere i selskapene.

Lyst til å vite mer? I rapporten kan du lese mer om den konkrete dialogen med selskapene, fordype deg i våre utvalgte temaer og få oversikt over hvordan vi har stemt på generalforsamlinger.

 

 

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.