Bærekraftsarbeidet i ODIN

For oss i ODIN er bærekraft en integrert del av vår strategi. Som kapitalforvalter innebærer det at vi inkluderer miljøhensyn, sosiale utfordringer og god eierstyring i alle investeringsbeslutninger.

Årsrapport ODINs bærekraftsarbeide 2022

Det er bred enighet om nødvendigheten av en bærekraftig omstilling. Dagens behov må imøtekommes uten at vi ødelegger mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Dette betyr at vi må være i stand til å ta beslutninger med en konsekvenstenkning som går utover «her og nå».

De store klimautfordringene verden står overfor har på ny vært på toppen av dagsordenen i forbindelse med klimatoppmøtet i Egypt. Mange var skuffet over at man i slutterklæringen ikke forpliktet seg mer for å bevege verden vekk fra det FNs generalsekretær Antonio Guterres beskrev som en «motorvei til klimahelvete». Vi er også blitt minnet på at det gjenstår mye arbeid
når det gjelder sosiale rettigheter – blant annet gjennom et kontroversielt fotball-VM i Qatar. Også her er mange skuffet over at vi i 2022 ikke er kommet lengre.

Et dagsaktuelt tema
Likevel bidrar begge arrangementene til at temaet bærekraft settes øverst på dagsorden. I dag arrangeres det knapt en konferanse i næringslivet eller øvrig samfunnsliv uten at bærekraft er et sentralt tema. Kanskje går utviklingen for sakte, men det er liten tvil om at mye skjer, og planene for hva som skal skje er enda større.

Mange har hevdet at næringslivet, og bank og finans, har vært en del av årsaken til de problemene verden står overfor. Nå begynner det å bli mer og mer klart at det ikke bare er slik. Næringslivet, og spesielt bank og finans, er en viktig del av løsningen.

EU har laget en egen handlingsplan for bærekraftig finans. Målet er å tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter. Ved å skape et rammeverk for bærekraftig finans, kan man øke finansieringen av bærekraftige løsninger og håndtere finansiell risiko som skyldes eksempelvis klimaendringene.

Rammeverket kan også motvirke såkalt «grønnvasking» og gjøre det enklere å få tilgang til informasjon om hvilke økonomiske aktiviteter som er bærekraftige. Dette følges opp med nye regelverk for bank og finans med strenge rapporteringskrav. Effekten av at næringslivet tar tak på området må ikke undervurderes, samtidig som utålmodighet fra ulike pressgrupper er en
styrke.

ODINs filosofi
Vi i ODIN mener at å investere i selskaper som er langt fremme på bærekraftige løsninger vil gi bedre avkastning til våre kunder. Derfor er bærekraft en viktig del av analysen for å forstå både risiko og muligheter for selskapene vi investerer i. Vi gjør rett og slett bedre investeringsbeslutninger ved å integrere hensynet til bærekraft. Dette gjør vi altså ikke fordi bærekraft er et begrep som er på alles lepper, en trend i tiden, eller som svar på initiativ fra ulike pressgrupper.

I ODIN er vi opptatt av å finne de gode selskapene som vi kan investere i over tid. Vi har et perspektiv på våre investeringer som går ut over «her og nå». Vi er også en forvalter som setter sammen porteføljer med et begrenset antall selskaper. Vi er derfor i stand til å gjøre gode bærekraftanalyser av alle selskaper som vi investerer i.

Selv om bærekraft er en viktig del av vår forvaltningsfilosofi i alle våre fond, har vi det siste året også lansert to fond som blir spydspisser i vårt bærekraftsarbeid, ODIN Bærekraft og ODIN Sustainable Corporate Bond. ODIN Bærekraft investerer i selskaper over hele verden som bidrar til en mer bærekraftig fremtid. Som vår investeringsfilosofi tilsier, leter vi etter  kvalitetsselskaper som bidrar til nødvendige omstillinger i vårt samfunn. På samme måte bidrar ODIN Sustainable Corporate Bond med finansiering av omstillingen. Fondet investerer kun i obligasjoner som oppfyller særskilte bærekraftskriterier. Denne rapporten vil gir dere enda mer innsikt i hvordan vi i ODIN jobber med bærekraft.

God lesning!

 

Skrevet av:

Bjørn Edvart Kristiansen
Adm. direktør

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.