Årsrapport 2019

Vi har nettopp lagt bak oss et nytt årsskifte. Denne gangen markerte også årsskifte overgangen til et nytt tiår. Det gir meg anledning til noen langsiktige betraktninger, og er det noe vi er opptatt av i ODIN så er det å tenke og handle langsiktig.

Vår forvaltningsstrategi er tuftet på å investere i selskaper som leverer solid avkastning over tid og hvor vi på vegne av våre kunder kan være langsiktige eiere. Mange av ODIN sine beste investeringer er i selskaper hvor vi har vært med lenge. Et eksempel kan være AMS AG, hvor ODIN har vært investert i 10 år. Selskapet produserer sensorer og sensorløsninger til en rekke sluttprodukter og applikasjoner, og har gjennom oppkjøp og intern vekst tatt en ledende posisjon i markedet for sensorer. Investeringen har gitt en årlig avkastning på 24 prosent. Aksjen har riktig nok svingt i perioden, men dette er svingninger som ODIN har kunnet dra fordeler av som følge av et langsiktig fokus. Et annet eksempel er Kerry Group, som ODIN Global investerte i ved oppstart av fondet for nesten 12 år siden. Selskapet er verdens ledende ingrediensselskap til mat- og drikkevarebransjen. Kerry leverer tjenester til de store mat- og drikkevareselskapene og hjelper disse kundene med å redusere sukker-, salt-, og fettinnhold i sine produkter uten at det går på bekostning av smaken. Kerry fortsetter å ri på en bølge hvor vi som konsumenter stadig blir mer helsebevisste og foretrekker sunn mat og drikke. De siste 12 årene har aksjekursen har hatt en årlig vekst på om lag 16 prosent.

Bjørn Edvart Kristiansen, kst. adm. direktør

På samme måte ser vi at vi gjør den beste jobben overfor kunder som investerer sammen med oss over lang tid. Langsiktig sparing eller investering med lang horisont er fornuftig for de aller fleste, om beløpet er stort eller lite.

I min familie startet vi sparing i aksjefond til våre to barn da de ble født på midten av 90 tallet. Vi var enig om at vi hver måned skulle sette av et beløp i underkant av det som ble utbetalt i barnetrygd, i langsiktig sparing i aksjefond. Dette har gjort at de i dag i stor grad er «gjeldfrie» etter å ha gjennomført lange studier. Når jeg skriver gjeldfrie i hermetegn er det fordi de i dag har valget mellom å betale ned studielånet sitt eller bruke pengene som egenkapital for å komme seg inn i boligmarkedet. Vi hadde, da vi startet sparingen, ingen klare oppfatninger av hvilket aksjefond vi skulle spare i, men valgte fond anbefalt av vår bank. Det vi imidlertid var bevisst på var at det å spare i aksjefond var en langsiktig beslutning, og vi holdt oss til samme spareplan hele perioden, uansett om markedet var godt eller dårlig.

Lærdommen av min lille historie er at de to viktigste beslutningen vi tok for drøye 20 år siden var å starte med å spare og at sparingen skulle være langsiktig i aksjefond. At vi i tillegg valgte gode fond gjennom ODIN har selvfølgelig hjulpet på, men overskygger ikke viktigheten av de to første beslutningene. Samme lærdom vil gjelde for de som har penger å investere – det å være langsiktig vil stort sett alltid lønne seg. Det å «time» markedet har ofte vist seg å være svært vanskelig.

ODIN går inn i 2020 med en lang og stolt historie som aktiv forvalter av fond, og vil i løpet av året markere at ODIN er 30 år. I 2019 hadde ODIN Sverige 25 års jubileum, et fond som har levert mer enn 18 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning i 25 år. I år har ODIN Norden 30 års jubileum, og ligger an til å gi våre kunder, som har vært med hele tiden, mer enn 12 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.

Vi i ODIN er opptatt av å skape løsninger som gjør at kunden kan spare og investere på en lønnsom måte, og aller mest lønnsomt er det for de som sparer og investerer sammen med oss over lang tid.

Med ønske om et godt investeringsår.

 

Her kan du lese årsrapporten for fondene

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.