Alt «svart» i oljemarkedet?

Nei da, det er lyspunkter i dette urolige markedet, melder forvalter for ODIN Offshore, Lars Mohagen nettopp hjemkommet fra reise i Houston.

Målet med turen var først og fremst å besøke de fleste av de større amerikanske porteføljeselskapene i ODIN Offshore, men også møter med flere oljeselskaper for å få en oppdatering på utviklingen i amerikansk skiferoljeproduksjon ble prioritert. Vi besøkte 12 olje- og oljeserviceselskaper, hovedsakelige store selskaper med dominerende posisjon i sine markeder. At møtene sammenfalt med årets mest volatile uke i råvare- og aksjemarkedene, førte til at utviklingen i oljeprisen ble et hyppig diskutert tema.

Hva med oljeprisen?
Det var en generell oppfatning av at dagens oljepriser er for lave sett i et lengre perspektiv. Eksisterende oljefelt tømmes over tid samtidig som global etterspørsel øker. En mengde større prosjekter er kansellert eller utsatt, og ledig kapasitet er svært lav i et historisk perspektiv. Men på kort sikt derimot er usikkerheten stor og derfor er utfallsrommet romslig. Industrien tilpasser seg et scenario med «lower for longer» oljepriser, og hovedfokuset er kostnadskutt og kapasitetstilpassing.

Veksten i amerikansk skiferproduksjon opprettholdes hovedsakelig drevet av lavere kostnader og fortsatt bedring i effektivitet og produktivitet. Det var en generell oppfatning om at veksttakten vil avta i andre halvår som følge av lave oljepriser, utløp av sikringskontrakter og mindre tilgjengelig kapital. Gjennomgangstonen er og ikke investere mer enn internt generert kontantstrøm, i motsetning til tidligere år hvor investeringene har oversteget kontantstrømmen i betydelig grad. På dagens oljepriser et det utfordrende å skape god avkastning fra nye oljebrønner, selv på driftsnivå. Skiferprodusentene konsentrerer seg derfor om kjerneområder og presser serviceselskapene på pris.

Det som er klart er at lavere vekst i skiferproduksjonen vil bidra til høyere oljepris, men på den andre siden er aktiviteten fleksibel og lett å justere i takt med utviklingen i oljeprisen. Alt annet like vil antagelig Nord-Amerikansk skiferproduksjon bidra til «dempet» oljepris på mellomlang sikt.

Utviklingen i offshore
Det vi ser i Offshoreaktiviteten er at den på kort sikt er preget av at prosjekter kanselleres og/eller utsettes. Bransjen har vært gjennom en periode med kraftig vekst i kostnader, og må gjennom en kraftig hestekur hvor kostnader kuttes og en endring i strategien som leder til en omlegging fra skreddersøm til mer standardisering. I motsetning til onshore er ledetiden fra planlegging til produksjonsstart lang og fleksibiliteten begrenset. Vi observerer at flere oljeselskaper på kort sikt derfor allokerer mer kapital til onshore på bekostning av offshore.

Det virker åpenbart som bransjen i tiltagende grad preges av at de større aktørene blir mer og mer dominerende på bekostning av de mindre, særlig på servicesiden. Bredde i tjeneste-/produktsortimentet og evne til å kunne påta seg og utføre større prosjekter er viktige konkurranseparametere. Fokuset er å komme nærmere kunden i tidlig fase av prosjektene for å kunne bidra til kostnadsreduksjoner og økt produksjon.

Positivt med fusjoner og oppkjøp
Vi ser økt grad av konsolidering i form av fusjoner/oppkjøp og inngåelse av allianser. Under den litt ruskete uken som var preget av avmålthet traff vi en svært optimistisk og munter CEO i Cameron. Hvorfor denne optimismen fikk vi svar på dagen etter da vi våknet til nyheten om at selskapet ble kjøpt opp av Schlumberger til cirka 55 prosent premie i forhold til børskurs. Dette var en hyggelig nyhet for ODIN Offshore som hadde cirka fem prosent av porteføljen investert i Cameron.

Reisebrev fra Houston - Cameron

I tillegg vet vi at Halliburton er i ferd med fusjonere med Baker Hughes. Vi har begge selskapene i vår portefølje. På reisen vår i Houston møtte vi også CFO i Halliburton. Han var svært kommittert til transaksjonen/fusjonen, og kunne opplyse at myndighetsprosessene går fremover i positiv retning i tillegg til at de ser betydelig kjøpsinteresse på gode priser for virksomhet som er pålagt solgt. Han forventer at handelen sluttføres i november. Aksjemarkedet priser fortsatt inn en ikke ubetydelig rabatt på Baker Hughes i forhold til avtalt bytteforhold.

Resiebrev fra Houston - Halliburton

Oppsummering med fremtidsbrillene på
Vi er tiltagende komfortable med våre besøkte Nord-Amerikanske porteføljeselskaper, selv om vi ikke skal stikke under en stol at rammebetingelse for tiden er utfordrende. Selskapene er solide, svært veldrevne med erfaren ledelse, og de tar riktige grep for å komme styrket ut av dagens lavkonjunktur. De er lønnsomme og generer betydelige kontantstrømmer som kan anvendes til utbytte, tilbakekjøp av egne aksjer eller opportunistiske investeringer/oppkjøp.

På kort sikt er markedet preget av stor usikkerhet og aksjekursene i energisektoren svinger med oljeprisutviklingen. På lengre sikt tror vi oljeprisen vil bli høyere, og er derfor positive til aksjekursutviklingen i et lengre perspektiv.

ODIN Offshore investerer i oljeserviceselskaper på global basis. Selskapene tilbyr tjenester både on- og offshore.

Vi møtte følgende selskaper:

Service: Cameron, Halliburton, FMC Technologies, Schlumberger, TGS Nopec og National Oilwell (alle i ODIN Offshores portefølje, utgjør cirka en tredjedel av total portefølje) i tillegg til Atwood og Diamond Offshore

Olje: Anadarko Petroleum, Apache, EOG Resources og ConocoPhillips

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.