Hva er verdifulle aktiviteter for investorer?

Mange har feil oppfatning av hva god fondsforvaltning faktisk er. Her forklarer vi hva du som investor bør fokusere tiden din på.

Først publisert i Kapital 16. mai 2019.

Når vi treffer personer som ikke har et forhold til kapitalforvaltning møter vi ofte feiloppfatninger av hva god forvaltning innebærer. For det første er det en utbredt oppfatning at en viktig del av vår arbeidshverdag består i å overvåke kursbevegelsene til selskapene vi investerer i. For det andre er det mange som setter et likhetstegn mellom aktivitet og avkastning.

Men dette er misforståelser.

Det leder naturlig over til følgende spørsmål:

  • Hva kan defineres som verdifulle aktiviteter for langsiktige investorer?

Avkastning er et sluttprodukt av gode prosesser, refleksjoner og beslutninger over tid. Færre beslutninger, lavere omløpshastighet og et økt fokus på refleksjon og analyse er derfor viktige ingredienser for langsiktige investorer. Den jobben vi gjør som investorer i dag, får vi kanskje ikke betalt for før om to eller tre år. Derfor er det sentralt å ha en klar tanke om hva som er verdifulle aktiviteter for oss som investorer.

Jeg skal forklare hva vi mener er verdifulle aktiviteter i investeringsprosessen, hvor vi går fra å identifisere potensielle kandidater til å faktisk investere i et selskap:

Idégenerering

I denne fasen ligger verdien i å identifisere interessante kandidater til porteføljen. Derfor er det viktig å ha en effektiv innsamling av potensielle kandidater. Screens basert på ulike typer variabler spiller en rolle. Konferanser er også en god kilde til å finne interessante kandidater. Selv om det er langt mellom godbitene, kan de beste godbitene finnes ved å lete utenfor allfarvei, som for eksempel ved å saumfare investeringsblogger og Twitter.

Analysefasen

Det viktigste arbeidet vi gjør i denne fasen er å lese årsrapporter, analyser, bøker og nyhetsbrev. I tillegg er det nyttig å møte analytikere, selskapsledelse og andre investorer. Det sentrale er å innhente tilstrekkelig med både kvantitativ og kvalitativ informasjon til å ta en veloverveid beslutning. Når vi har tilstrekkelig informasjon, utarbeider vi en intern analyse etter vårt eget rammeverk. Etter at analysen er gjennomarbeidet, presenteres dette for andre i teamet hvor vi diskuterer investeringstesen i fellesskap.

Dette er viktig for å få andre perspektiver og tilbakemeldinger på det aktuelle selskapet. Analysen, refleksjonen og arbeidet vi gjør før vi tar kjøpsbeslutningen, er den viktigste delen i investeringsprosessen. Er analysen og investeringstesen korrekt, vil vi, som investorer, bli belønnet over de neste årene. Derfor er arbeidet ved kjøpsbeslutningen den viktigste for oss.

Beslutningsfasen

Mye av tiden går til å analysere selskaper som vi kan forstå og som oppfyller våre kriterier. Kun et fåtall av selskapene vi vurderer ender opp som aktuelle kandidater for fondene. Likevel tror vi på at analysen må dokumenteres og presenteres for andre. Det øker refleksjonen ved hver eneste investeringsbeslutning. Vi skal både følge opp selskapene i porteføljen og vurdere nye ideer til fondene. Derfor tror vi på konsentrerte fond, da det gir behov for færre beslutninger og mulighet for mer gjennomarbeide analyser.

Bill Gates skal ha blitt spurt om hva som var den viktigste ingrediensen i hans suksess. Han svarte: “fokus». Dette er bare et av flere eksempler i boken Deep Work: Rules For Focused Success in a Distracted World. Boken tar for seg hvor viktig det er for kunnskapsarbeidere å prioritere dyp konsentrasjon i en hverdag som preges av gjentatte forstyrrelser.

Det er lett å se overføringsverdien til investorer. Ved å ha en strukturert prosess og definere nøkkelaktiviteter for oss som investorer, kan vi etablere gode vaner og fokusere på de aktivitetene som best gjør oss i stand til å ta gode beslutninger over tid. Det er forbedrede beslutninger over tid som er målsetningen. Hvis prosessen er på plass, vil avkastningen komme av seg selv.

Skrevet av

Porteføljeforvalter
Robin har en M.Sc i politisk økonomi fra Handelshøyskolen BI, og en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.