ODIN – en aktiv kapitalforvalter

Vi vet at du har jobbet hardt for pengene dine. Nå er det på tide å la pengene jobbe hardt for deg. Våre kunder har ulike behov. Derfor setter vi stor pris på det personlige møtet.

Du er best på det du gjør til vanlig, og da skal du konsetrere deg om nettopp det, så kan vi passe på pengene dine. Det er selvfølgelig mulig å være involvert i forvaltningen av pengene dine dersom du ønsker det. Det er nettopp denne fleksibiliteten som vi setter høyt. Det er du og ditt engasjement som setter forutsetningene for hvordan vi skal jobbe sammen.

At kundene er forskjellige gjør at vi må ha investeringsløsninger og rådgivning som passer hver enkelt. Å tilpasse oss situasjonen og ha en fleksibel holdning er viktig for oss. Likevel holder vi fast ved vår filosofi og det som er kjernen i ODIN.

Alle våre fond er aktivt forvaltet, har konsentrerte porteføljer og avviker mye fra indeks – noe som er en nødvendighet dersom du ønsker å ha mulighet til å oppnå en høyere avkastning enn gjennomsnittet. Vi vil samtidig at du som kunde skal nyte godt av risikoreduksjonen vi oppnår ved å spre investeringene over flere bransjer, sektorer og geografiske områder.

Vi har en solid plattform av ulike fond. Vi bruker vår erfaring og vår kunnskap til å konstruere investeringsløsninger tilpasset hver enkelt kunde og det økonomiske klimaet vi lever i.

25 års erfaring med blikket rettet fremover >>
Aktiv forvaltning med langsiktig perspektiv >>
Skreddersydd rådgivningskonsept for deg >>

Snakk med Magnus

Ring - 915 43 642
Magnus er energisk og glad rogalending som alltid er klar for hyggelig en fondsprat. Han er opptatt av at du som kunde til en hver tid skal få den oppfølgingen du ønsker og trenger for å ha et godt kundeliv hos oss. Ring allerede i dag for en prat.

En godt sammensatt portefølje

Øk sjansen din for suksess
Det å konstruere en god portefølje er en prosess som tar tid og krever innsats. Gjør du jobben nå tar det ikke lang tid før du kan høste fruktene av arbeidet ditt.

Hvorfor investere i Norden?

Det kan være lønnsomt
Fra plyndring, ran og narkotisk sopp til Nobelprisen, Ikea, Lego og Absolut Vodka. Stor eksport av sterke merkevarer er mye av forklaringen.