Aktiv forvaltning med langsiktig perspektiv

Vi har vært opptatt av verdiskaping i 25 år. Vi gjør det vi sier, er transparente og ønsker å fortsette vår suksesshistorie.

Som kunde er det viktig at du har tillit til forvaltningen vår, og at du vet at vi investerer på den måten vi har sagt at vi skal gjøre:

«Vi investerer i selskaper med dyktig ledelse, lønnsom vekst og sterk markedsposisjon når markedet tilbyr slike selskaper til en attraktiv pris.»

Vi forsøker å investere i selskaper med en sterkt kultur. Dette kan være spesielt kundeorienterte selskaper, ekstremt kostnadsfokuserte selskaper, prestasjonskulturer eller unike innovasjonskulturer. Det er ikke lett å vurdere ledelse og kultur, men sammen er disse to områdene viktige parametere for våre investeringsvalg.

Våre fond forvaltes aktivt, med et langsiktig perspektiv. Våre forvaltere og analytikere jobber sammen i team og utfordrer hverandre i et tett og konstruktivt samarbeid mot ett felles mål. Grundige selskapsanalyser står sentralt i arbeidet, og kun de selskapene vi anser som de beste investeringene, tar vi inn i fondene våre.

Vårt fokus på langsiktig verdiskaping krever at selskapene vi investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og at selskapenes virksomhet drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold. I tillegg må selskapenes ledelse ha evne og vilje til å gjennomføre de tiltak som skaper langsiktig konkurransekraft. Det krever at selskapenes eiere også er opptatt av langsiktig verdiskaping, og ikke kun av tiltak som gir kortsiktige resultater.

ODIN – en aktiv kapitalforvalter >>
25 års erfaring med blikket rettet fremover >>
Skreddersydd rådgivningskonsept for deg >>

Snakk med Martin

Ring - 90 75 52 39
Martin har lang erfaring fra bank og finans, og har jobbet i ODIN siden 2011. Som direktør for Salg og Marked er Martin genuint opptatt av at du som kunde får de investeringsløsningene som passer for deg. Ring allerede i dag for en hyggelig fondsprat.

En godt sammensatt portefølje

Øk sjansen din for suksess
Det å konstruere en god portefølje er en prosess som tar tid og krever innsats. Gjør du jobben nå tar det ikke lang tid før du kan høste fruktene av arbeidet ditt.

Styr unna fond som garanterer dårlig avkastning

Skapindeksfond er ikke aktiv forvaltning. Det er indeksnære fond, som merkes og prises som aktiv forvaltning. Ender du opp med noe slikt, er du garantert en avkastning dårligere enn markedet.

Hvorfor det kan være lønnsomt å investere i Norden?

Fra plyndring, ran og narkotisk sopp til Nobelprisen, Ikea, Lego og Absolut Vodka. Stor eksport av sterke merkevarer er mye av forklaringen.