En godt sammensatt portefølje øker sjansen for suksess

Det å konstruere en god portefølje er en prosess som tar tid og krever innsats. Gjør du jobben nå tar det ikke lang tid før du kan høste fruktene av arbeidet ditt.

Da den norske stat etablerte oljefondet ble det gjort utredninger, skrevet analyser og høringsnotater. Det ble skrevet kilometervis med papirer, og oljefondet endte opp med en sammensetning på 40 prosent aksjer og 60 prosent renter. Disse to aktivaklassene er senere endret til tre: 60 prosent aksjer og 40 prosent renter, inkludert inntil 7 prosent eiendom.

Når vi i ettertid analyserer resultatene til oljefondet ligger mesteparten av forklaringen på avkastningen nettopp i beslutningen om fordelingen mellom aksjer og renter.

Det enkle er ofte det beste

Vi i ODIN mener at fordelingen mellom aktivaklassene er den aller viktigste beslutningen du som investor må ta stilling til.

I ODIN har vi lang og relevant erfaring med å hjelpe kundene våre gjennom denne prosessen. Vi kaller det å lage en strategi og et investeringsmandat, og dette blir vårt felles styringsverktøy i forvaltningen.

Når strategien er fastlagt og mandatet med rammer og handlingsregler er utarbeidet, skal porteføljen din fylles med innhold. Siden oljefondet velger å bruke “enkle” aktivaklasser som renter, aksjer og eiendom tenker vi at det kan vi gjøre også.

I ODIN fyller vi porteføljene med aksjer, renter og eiendom fra våre konsentrerte og aktivt forvaltede fond. Alle våre fondsforvaltere følger samme investeringsstrategi, og alle våre fond har konsentrerte porteføljer med en høy “Active Share”. Vi er med andre ord langt fra en passiv indeksforvalter – vi ønsker at porteføljene våre skal ha en aktiv “smak”.

Viktig med rebalansering av porteføljen

Når strategien er meislet ut og porteføljen er fylt med tilpassede aksje- og rentefond, starter den viktige jobben med løpende rådgivning.

Vår vurdering er at fondsinvestorer ofte får en betydelig dårligere avkastning enn det fondene leverer. Dette skyldes at man systematisk kjøper og selger fondsandelene sine på gale tidspunkter, som ofte er motivert av en magefølelse på om markedet skal opp eller ned.

ODINs oppgave er å veilede deg gjennom tider preget av usikkerhet, eufori, frykt og grådighet, og bistå til at mengden “systematiske feil” reduseres – eller aller helst elimineres.

Den beste avkastningen får du ved å ha en tilnærmet konstant eksponering mot aksjemarkedet. Måten du oppnår dette på er en rebalansering av porteføljen. I praksis betyr det at om aksjemarkedet har steget en periode vil aksjeandelen ha blitt høyere enn fastsatt i mandat, og et salg av aksjer vil da bringe porteføljen i balanse. Om markedet har falt blir det motsatt: Da vil et kjøp av aksjer bringe porteføljen tilbake til fastsatt vekt.

Den gode verdiskapende effekten av dette er at man selger aksjer i et stigende marked og kjøper i et fallende. I tillegg reduseres risikoen for å gjøre nevnte systematiske feil ved at man følger en fastlagt plan og ikke handler på magefølelse etter innfallsmetoden.

Viktig med rapportering og risikokontroll

I ODIN er vi opptatt av at kundene våre skal ha innsyn og vi har derfor full åpenhet. Vil du vite hvilke selskaper vi har investert i, så skal du få vite det. Rapportene vi lager er så detaljerte som du ønsker de skal være. Vi viser hvor avkastningen skapes, fordi vi tror at denne åpenheten er med på å øke forståelsen av kapitalmarkedene, og kan bidra til at våre kunder reduserer sine feilvalg og dermed oppnår en bedre avkastning enn snittet av investorer der ute.