Forvalters aksjefavoritter i Sverige

ODIN Sverige ble kåret til beste fond i sin kategori i den europeiske fondsrangeringen i Lipper Fund Awards. Her kan du lese et intervju med forvalter Vegard Søraunet der har forteller om hvilke muligheter og utfordringer han ser i det svenske markedet.

ODIN Sverige kåret til vinner

Det er Thomson Reuters som gjennomfører undersøkelsen der de ser på resultatutviklingen og forvaltningsstrategien i europeiske fond. Den risikojusterte avkastningen i en gitt periode vurderes i forhold til sammenlignbare fond i hele Europa innenfor samme kategori. Her gikk ODIN Sverige av med seieren med resultatperiode på tre og fem år i sin kategori. Les mer kåringen her.

Forvalter for ODIN Sverige, Vegard Søraunet, forteller om sine aksjefavoritter og hva han tror om utviklingen fremover i det svenske markedet.

1. Hvordan er markedsutsiktene generelt?

Vi er ikke så flinke til å spå markedet. Vi konstaterer derimot at resultatutsiktene for børsen har kommet betydelig ned i Sverige sammen med prisingen av aksjemarkedet. For å finne resultatvekst er det kanskje ikke blant de store selskapene det er best å lete. Vi finner de beste forutsetningene for god fundamental utvikling blant de små- og mellomstore selskapene, og per idag er 70 prosent av ODIN Sverige i små og mellomstore selskaper. 30 prosent er investert i store selskaper. Over tid tror vi på konseptet med å eie de selskapene hvor vi finner best verdi, enten det er små eller store. ODIN Sverige er et «all cap» mandat til forskjell for hvordan det svenske fondsmarkedet er strukturert.

Ser vi fremover tror vi det er gode forutsetninger for videre resultatvekst for selskapene våre. Svensk BNP vokser over 4 prosent, og Europa er på bedringens vei. Ikke mange markeder i verden kan skilte med tilsvarende økonomisk vekst. De mindre selskapene i Sverige har størst eksponering mot hjemmemarkedet og Europa, og dette tror vi disse selskapene vil dra nytte av.

2. Hvilke er de største risikofaktorene? Overser markedet noen «black swans» du har vurdert?

Uro og usikkerhet er jo en del av hverdagen i aksjemarkedet. «Black swans» er vanskelig å forutse, men kommer jo ofte der det minst er ventet. At renten skal forbli lav til evig tid er jo i ferd med å bli en etablert sannhet. Mange stabile konsumselskaper og eiendomsselskaper blir derfor priset deretter. Det samme gjelder høye laksepriser og prising av en del lakseaksjer. At dette er en syklisk industri ser ikke ut til å være reflektert i dagens prising.

3. Hvilke sektorer er mest og minst interessante?

Det siste året har vi i ODIN Sverige kjøpt mer selskaper innen sykliske konsumvarer, og økt vår eksponering mot helserelaterte selskaper. Svenske Thule, Fenix Outdoor (bla Fjällräven), Clas Ohlson og H&M er eksempler på konsumselskaper hvor vi finner god langsiktig verdiskaping. Konsumenten i Sverige opplever gode tider med lavere arbeidsledighet, lave renter, sterk boligprisutvikling og lave oljepriser. Så lenge vi ikke får en stor boligpriskorreksjon vil dette vedvare og vi tror mange selskaper i sektoren vil nyte godt av dette. Mange av våre investeringer har derimot mye av sitt salg utenfor Sverige, og drar nytte av mange av de samme trendene globalt. Attendo, Humana og Addlife er eksempler på stabile helseaksjer med god avkastning på kapitalen, lønnsom fremtidig vekst og en attraktiv pris. Disse investeringene har skjedd på bekostning av sykliske investeringsvarer og bank.

4. Hvilke fem aksjer liker dere best? Hvorfor?

Sweco er blitt europas største tekniske konsulent etter oppkjøpet av Nederlandske Grontmij i fjor. Vi eier nesten 5 prosent av selskapet, og selskapets historikk med svært lønnsomme oppkjøp og organisk vekst gjør at vi også tror på fremtiden til selskapet. At ledelsen har gjort større innsidekjøp den siste tiden underbygger vårt positive syn.

Fenix Outdoor står blant annet bak merkevarene Fjällräven og Primus og butikkjeden Naturkompaniet i Sverige. Nesten ingen analytikere følger aksjen, og deres kjøp av den tyske kjeden Globetrotter gjør at det langsiktige potensialet er veldig spennende. Med dagens aksjekurs betaler du for merkevarene, mens du får med butikkjedene på kjøpet. Hovedeier og administrerende direktør sitter i samme båt som oss med over 50 prosent av aksjekapitalen. Addtech har etter delingen av Addlife fått en balanse som ligger til rette for flere og større oppkjøp. Dette er en del av forretningsmodellen og underestimeres av analytikere over tid. Vi tror selskapets fokus vil bli å øke driftsmarginene samt å gjøre mer verdiskapende oppkjøp som de har klart historisk.

H&M, som ikke på noen måte er under radaren i Sverige, føler vi har blitt for mye straffet kursmessig den siste tiden. Et selskap som kan vise en organisk vekst på omtrent 10 prosent mener vi fortjener en høyere prising. Marginutviklingen til selskapet har de siste 5 årene vært negativ som følge av store investeringer i online og nye konsepter, i tillegg til en sterk amerikansk dollar. Vi tror det nærmer seg tid for å kapitalisere på tidligere investeringer, og ser en kombinasjon av god fundamental utvikling og reprising i tiden fremover.

Autoliv, er etter konkurrentens Takatas problemer, en av to aktører som produserer airbag og sikkerhetsløsninger til bilindustrien. Global bilproduksjon vokser med omtrent 3 prosent per år som følge av økt middelklasse og befolkningsvekst. Autolivs omsetning har over tid vokst med det dobbelte. Dette er et resultat av en global strukturell trend med økt sikkerhetsinnhold i bilene. Vi tror på ingen måte dette er over, men at det heller vil tilta i styrke med utbredelsen av aktiv sikkerhetsteknologi.

5. Hvilke aksjer unngår dere helst?

Råvareselskaper med skjebnen i andres hender og restruktureringsselskaper uten klare triggere for økt verdiskaping. «Turnarounds seldom turns…», avslutter Vegard Søraunet.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.