25 år med god avkastning

ODIN Sverige fyller 25 år. 17,3 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning siden fondets oppstart – hva betyr det egentlig?

Enkelt forklart – om du investerte 100.000 kroner i ODIN Sverige C den 31. oktober 1994 og lot dem stå der fram til 30. oktober 2019 så ville pengene ha vokst til 5,4 millioner kroner! Det samme beløpet i fondets referanseindeks (OMXSB cap GI) ville i samme periode ha blitt til 1, 6 millioner kroner.

Vegard Søraunet, investeringsdirektør og forvalter for ODIN Sverige – kan du gi en kort introduksjon på hvem du er?
«Jeg vokste opp i Stjørdal. Utdannet meg til siviløkonom med fordypning i finans og har en master i regnskap. Før jeg startet i ODIN i 2005, jobbet jeg som revisor i PricewaterhouseCoopers. Jeg har alltid hatt stor lidenskap for finansmarkedet og aksjeinvesteringer. Det kunne vært hobbyen min også – så jeg er så heldig at jeg får jobbe med det jeg liker aller best hver eneste dag.»

Hvorfor skal en investor investere pengene sine i ODIN Sverige framfor et annet svensk fond?
Det som skiller ODIN Sverige fra de fleste andre svenske fond er at ODIN Sverige er et såkalt all cap-fond. De aller fleste svenske aksjefondene fokuserer enten på store eller på små selskaper. Vi jobber med å finne de beste selskapene uansett størrelse. Dette gir oss ikke bare bedre risikospredning, men også bedre muligheter for å lykkes over tid.

ODIN Sverige har levert en meravkastning i snitt på 5,8 prosent pr. år fratrukket forvaltningshonoraret i de 25 årene siden fondet startet (31. 10.1994 – 30.10.2019). Det er viktig å huske at denne meravkastningen har funnet sted samtidig som det svenske aksjemarkedet har vært i den absolutte toppen når det gjelder avkastning de siste femti årene. Dette har resultert i en god avkastning på flere tusen prosent for de av våre andelseiere som har vært med oss lenge. Det finnes mange gode svenske forvaltere, men det er ikke lett å finne andre svenske fond som har en like lang historikk som ODIN Sverige.

En investering i ODIN Sverige er ikke bare en investering med fokus på Sverige og svensk økonomi. Mindre enn en fjerdedel av inntektene til selskapene i fondet kommer fra Sverige. De absolutt største inntektene kommer fra andre land. Sverige har mange kvalitetsselskaper som er verdensledende innenfor sine respektive nisjer, og de har vært ekstremt dyktige til å ta vinnerkonsepter ut av landet. Sammenlignet med en investering i et svensk selskap som er helt avhengig av Sverige og svensk økonomi, får du en bedre risikospredning og vekstmuligheter gjennom å investere i ODIN Sverige.

Kan du beskrive målsettingen til ODIN Sverige?

Fondets mål er å levere høyere avkastning over tid enn den referanseindeksen fondet sammenligner seg med. Dette gjør vi gjennom å identifisere de beste selskapene, og kjøpe oss inn i disse når det er mulig å gjøre det til en attraktiv pris. Noe som kan være lettere sagt enn gjort.

Gode selskaper er selskaper som kan vokse lønnsomt og gi en høy kapitalavkastning over lengre perioder. Det er ikke så vanskelig å finne selskaper som historisk har lyktes, og det er også enkelt å finne selskaper som er «billige» for øyeblikket. Den virkelig vanskelige oppgaven vi må løse for andelseierne våre er å plukke ut hvilke selskaper som vi tror vil fortsette å levere god vekst og avkastning på kapitalen fremover. Det er dette analysearbeidet som opptar det meste av tiden vår. Det første vi analyserer er konkurransebildet, og ser om selskapet har noen konkurransefortrinn, og i hvilken grad disse fortrinnene kan anses som bærekraftige. Vi bruker også et Advisory Board som består av senior næringslivsledere som har jobbet operasjonelt i mange år og har lang erfaring. Vi bruker også mye tid i møter med selskapene. På denne måten kan vi være en aktiv eier som bidrar til at selskapene vi eier forbedrer seg.

Ut fra et globalt perspektiv er det svenske aksjemarkedet langt fremme når det gjelder bærekraftige selskaper. Betyr dette at du som forvalter av et Sverigefond ikke trenger å ta hensyn til bærekraft?
Bærekraft må alltid tas med i betraktningen og blir stadig viktigere. Som aktiv og langsiktig investor er det veldig viktig at de selskapene vi investerer i har en bærekraftig forretningsmodell med god selskapsstyring og god ledelse. En ting vi er stolte av er at vårt karbonavtrykk i ODIN Sverige bare er 4,94 sammenlignet med indeksen som er på 9,73 (Karbonavtrykk målt som tonn per millioner salg).

I 2018 jobbet vi intenst med å konkretisere og tydeliggjøre våre egne rammer for ansvarlig investering som inkluderer følgende:

  • Kartlegge utfordringene og mulighetene for det enkelte selskap i investeringsbeslutninger
  • Bedre rutiner for å håndtere «hendelser» hos de selskapene vi eier
  • Koordinering av all kommunikasjon med selskapene mellom våre forvalterteam
  • Hyppigere ESG-rapportering i 2019 (halvårlig)

Mange av de selskapene vi investerer i tar miljø- og samfunnsansvar veldig alvorlig, og i løpet av dette året har vi fortsatt dialogen med selskapene i fondet. Vi tar opp spørsmål som vi synes er viktige, og vi fokuserer spesielt på karbondioksidutslipp, kompensasjonsmodeller og korrupsjon. Ved å få mer kunnskap på forskjellige utfordringer er vi også bedre rustet til å stille de riktige spørsmålene og hjelpe selskapene vi eier med å velge riktig vei for fremtiden.

Kan du nevne en investering i løpet av året og grunnen til at akkurat dette selskapet er av interesse?
Vi har privilegiet av å være aksjonærer i mange virkelig gode selskaper, så det er vanskelig å ikke nevne alle. Ett selskap vi har vært investert i gjennom mange år, og som vi har økt i i løpet av året, er Hexagon. Ole Rollén er adm. direktør i selskapet, og han er også en veldig dyktig gründer som har bygget selskapet. Fra å ha vært et ustrukturert konglomerat da Ola overtok som adm. direktør, har selskapet utviklet seg gjennom et stort antall anskaffelser til å bli et større og mer fokusert teknologiselskap som er verdensledende innen ulike typer måleteknologi. De siste årene har selskapet fortsatt å klatre opp i verdikjeden ved å investere i mer programvare og andre digitale verktøy som gjør at selskapet kan ta neste steg. Selskapets måleverktøy gir deg et nøyaktig bilde av fysisk virkelighet, men gjennom programvaren kan disse dimensjonene på en enklere måte oversettes til digitale modeller som kan brukes til analyse, design og planlegging på en helt annen måte enn tidligere. Da Ola Rollén overtok som adm. direktør i år 2000 var markedsverdien omtrent 2 milliarder svenske kroner. I dag, 19 år senere, er selskapet verdt mer enn 180 milliarder svenske kroner. Vi er veldig glade for å ha vært med på denne reisen, avslutter Vegard Søraunet.

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.