2020 – et år for historiebøkene

For oss i ODIN har det også vært et spesielt år på mange måter. Med de fleste på hjemmekontor fylte vi 30 år som fondsforvalter uten store markeringer. Men vi har kunnet glede oss over at jubileumsåret ble et godt år for investeringer, og at stadig flere ønsker å spare mer.

Det meste er sagt om pandemien. At det er «spesielle tider» og at 2020 ble et «annerledes år» har kanskje blitt klisjéer, men vi er nå i en tid der mye er annerledes og mye er usikkert. Vi har måttet lære oss å leve våre liv på en annen måte enn vi har vært vant til, og de fleste av oss har opplevd at vår egen frihet er blitt kraftig innskrenket. Det er nok ikke en overdrivelse å si at året 2020 blir et år for historiebøkene – og vi kommer til å fortelle våre barn og barnebarn om hva som skjedde da alt stengte ned og alle måtte være hjemme. Det kommer til å bli forsket og skrevet mye om 2020, om selve pandemien, om de økonomiske konsekvensene av den, om hvordan myndigheter rundt i verden har håndtert krisen, og om hvilken innvirkning pandemien har fått på enkeltpersoner.

En del av historien er at vi ser at folk sparer mer enn tidligere. Det kan ha flere årsaker. Det kan skyldes at begrensningene som vi er blitt pålagt har gjort at vi har brukt mindre penger på forbruk og investeringer, og at vi dermed har hatt mer til sparing. Det kan også skyldes at vi i usikre tider ønsker å spare mer for å stå bedre rustet for fremtiden, og det kan også være slik at mange nå har fått bedre tid til å tenke over sin egen økonomi. I ODIN har vi merket at interessen for langsiktig sparing har økt. Etter at den verste uroen i markedet ga seg i mars og april, har vi sett at stadig flere har ønsket å spare. Det er en utvikling som er bra – langsiktig sparing er fornuftig for de aller fleste – om det gjelder sparing til egen pensjon eller sparing til bestemte formål, som bolig, eller den hytta som en drømmer om.

En annen del av historien er at finansmarkedene, etter et kraftig fall i mars og april, har hentet seg inn igjen og avsluttet året på rekordhøye nivåer. En innhenting som har vært godt hjulpet av rekordlave renter og kraftige stimulansepakker fra myndigheter, men markedene har også vært i stand til å se gjennom pandemien vi er midt oppe i. Det betyr at året 2020 også vil bli historien om et godt investeringsår.

For oss i ODIN har det også vært et spesielt år. På den ene siden har vi, som mange andre, hatt utstrakt bruk av hjemmekontor og at det meste av vår kontakt med kunder og andre forbindelser har vært digital. Samtidig har vi opplevd et år med kraftig vekst. ODINs forvaltningskapital har i løpet av 2020 økt med 16,4 milliarder kroner, noe som er en økning på 24 prosent. Vi har bidratt med om lag 13 milliarder kroner i avkastning til våre kunder. Det gir et kapitalvektet snitt på godt over 24 prosent. Det har med andre ord vært et godt år å være andelseier i ODIN-fond. Vi har også hatt et stort tilfang av nye kunder, og aldri tidligere har det blitt tegnet så mange nye spareavtaler.

Veksten har vært spesielt stor i Sverige, der vi ved utgangen av året forvalter mer enn 40 prosent mer kapital enn ved inngangen til året. Dette skyldes dels en god absolutt og relativ avkastning og dels at vi har fått mange nye kunder. Vi lanserte i begynnelsen av året ODIN Small Cap, et fond som har hatt en svært god utvikling i sitt første leveår. ODIN Small Cap har gitt en avkastning på 56,8 prosent (andelsklasse C) siden start 28. januar 2020, og har allerede nådd en størrelse på 2,9 milliarder kroner. Vi er stolt over at fondet er blitt kåret til årets nykommer på den svenske Fondsmarknaden.se.

Bjørn Edvart Kristiansen går fra konstituert til permanent ODIN-sjef.
Når vi nå er i gang med et nytt år, er det med visshet om at ODIN skal fortsette å levere god avkastning til våre kunder også i de neste 30 årene, sier adm.direktør Bjørn Edvart Kristiansen.

ODIN 30 år
Året 2020 markerte også ODINs 30-års jubileum. ODIN Forvaltning AS ble etablert som selskap i februar 1990, da under navnet Independent Fund Management AS. Forretningsideen var å starte et uavhengig forvaltningsselskap for investeringer i Norden, med kontor i Oslo og Stockholm. ODIN har dermed en like lang historie i Sverige som i Norge. Selskapet skiftet navn til ODIN Forvaltning i 1992 og logoen vi benytter den dag i dag ble tatt i bruk året etter. Med vårt fokus på det nordiske markedet, var det ikke unaturlig å søke i den norrøne mytologien for å finne både navn og logo. Odin sto fram som den fremste av gudene og vi kunne lese at han ikke bare sto for styrke, men også sto for kunnskap og visdom. Odins hest, Sleipner, ble valgt som symbol for vår logo. Vi har også en presis O for Odin som også symboliserer at Odin eide en magisk gullring, Draupne. Den dryppet åtte nye ringer hver niende natt som veide like mye som den selv. Selv om en vanskelig kan skape like rask og god avkastning som Odins ring, er det likevel et godt symbol for en forvalter som skal gi kundene god langsiktig avkastning.

Den grunnleggende investeringsfilosofien til ODIN har ligget fast siden etableringen, hvor hovedidéen har vært å være en aktiv forvalter med fokus på langsiktige investeringer i kvalitetsselskaper.

ODIN sitt første fond var ODIN Norden, med nordiske aksjer som hovedområde. Fondet kan nå vise til over 30 års historikk, og det er med stolthet vi kan si at vi har levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 12,6 % til våre kunder (andelsklasse C) i disse årene. Hvis du hadde vært med hele tiden ville pengene dine ha vokst med totalt 3667,6 prosent i hele perioden. Det vil si at hadde du investert 100.000 kroner i juni 1990 ville beløpet ha vokst til nesten 3,7 millioner kroner ved utgangen av 2020. Det viser at langsiktighet lønner seg og at ODIN over tid har levert god avkastning til våre kunder. Senere har det blitt etablert flere fond og ODIN er i dag en totalleverandør av verdipapirfond, med både aksje-, rente- og kombinasjonsfond. Vi tilbyr i dag også forvaltning av diskresjonære mandater. ODIN har kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Stockholm, Gøteborg, Malmø og Helsinki.

I ODINs historie på 30 år har SpareBank 1 vært en solid og sterk eier i 25 av disse årene, og de siste 20 årene har ODIN vært et heleid selskap av SpareBank 1 Gruppen.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.