Spesialfond

Gjennom ODIN Micro Cap får du eksponering mot veldig små og lønnsomme kvalitetsselskaper med etablerte forretningsmodeller. Mindre selskaper har lettere for å vokse og gir større sjanse for høyere avkastning da de har en forventet høyere vekstrate sammenlignet med store, allerede etablerte selskaper. Fondet vil ha store svingninger og tilhørende høy risiko, og passer for de som har en lang investeringshorisont.

Fondet er åpent for handel månedlig og retter seg i hovedsak mot institusjonelle investorer.