Ung Sparing

Vi i ODIN har sett på sparing blant unge, og vi opplever at mange er usikre på hva et fond egentlig er. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og har derfor opprettet en egen side for unge, smarte sparere. Her finner du en kort innføring i fondsverdenen, samt svar på de vanligste spørsmålene.

Hva er sparing og hvorfor bør man spare?

Mange har ulik oppfatning av hva det vil si å spare. Det kan være alt fra kostnadsbevissthet i hverdagen, til å ha et klart sparemål med en strukturert spareplan. Men kort sagt er sparing å utsette forbruk – du setter noe av i dag som du skal bruke en gang i fremtiden. Og hvorfor er dette så viktig? Jo, fordi det meste har en kostnad ved seg. Enten det gjelder bolig, bil eller ferie.  Vår opplevelse er at de fleste har ønsker, fremtidsplaner eller drømmer som krever at en setter penger til side i dag, for å kunne nyte godt av de senere.

 

Og det er mange måter å spare på..

Hvilken spareform bør du velge? Hva passer best for dine sparemål? Det finnes flere svar på dette. Når det gjelder boligsparing er BSU definitivt en gunstig ordning. For kortsiktige sparemål, som sommerferien til neste år bør nok sparingen foregå på bankkonto. Det er også greit å ha en «bufferkonto» for uforutsette utgifter. Men når det gjelder langsiktig sparing – da bør du vurdere andre alternativer enn bankkonto.

Når sparehorisonten er lang, må du også ta hensyn til den årlige prisstigningen ved valg av spareform. Norges Banks inflasjonsmål ligger på 2,5 % per år. Hva betyr egentlig dette? Jo, det betyr at en vare som koster 100 kroner i dag pr definisjon skal koste 102,50 neste år. Om fem år vil denne varen koste 113 kroner, mens den om 10 år vil koste 128 kroner. Dette vil si at hvis du har penger stående på bankkonto med en lavere rente enn 2,5% så taper du kjøpekraft hvert eneste år, og du vil rett og slett ikke ha råd til varen om ti år. På toppen av det hele har du også måttet skatte av de lave renteinntektene. Nettopp derfor er det uhyre viktig å innrette sparingen sin på en måte som gjør det mulig å kjøpe seg de varene man ønsker i dag, også i fremtiden. Målet må altså være at man bevarer kjøpekraften, eller aller helst øker den. Det er her det er viktig å være bevisst!

 

Men skal jeg spare i fond?

Det er mange som ikke vet hva fond er, men det er stadig mer aktuelt i disse lavrentetider. Selv om de fleste nordmenn putter sparepengene i banken, gjerne i samme bank som brukskontoen befinner seg, betyr ikke det at det alltid er det beste stedet å oppbevare dem. Det er alt for lett å bruke dem opp, og renten på sparekontoen din er ikke nødvendigvis veldig god.

Så hva er egentlig et fond? Du kan se på fond som et spleiselag hvor mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. Beløpet du sparer fordeles på flere verdipapirer(aksjer og rentepapirer) sammen med andre andelseieres «innskudd». Dette betyr at du kan ta del i veksten i markedet, men risikoen spres slik at du ikke skal lide dersom noen av investeringene ikke utvikler seg som forventet. Sammensetningen av fondene bestemmes av dyktige forvaltere som er eksperter på dette. På denne måten oppnår du lavere svingninger, men like fullt en god forventet avkastning. ODINs fondsutvalg består av både aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond. Vårt fondsunivers strekker seg fra det norske og nordiske markedet, helt til det europeiske og globale. Les mer om sparetips i fond her, eller ta en titt på «den lille fondshåndboken» hos Verdipapirfondenes Forening her.