Kontakt og vanlige spørsmål

Her finner du kontaktinformasjon til oss i Ung Sparing-teamet og de mest stilte spørsmålene. Send oss gjerne en melding om du har noen spørsmål!

Hva er et fond, og hva er fordelen med det?
Et fond er kort sagt en pengepott som investeres i en sammensetning av verdipapirer. Verdipapirene velges innenfor rammene til fondets mandat. Fordelen med fond er at man kan ta del i veksten i fondet på lik linje med alle andre andelseiere. Det finnes flere typer fond, og vi kan starte med å forklare aksjefond. I et aksjefond investeres det beløpet du sparer i måneden på flere aksjer i utvalgte selskaper slik at du ikke skal lide dersom en eller flere av aksjene ikke utvikler seg positivt. Slik oppnår du lavere svingninger, men like fullt en god forventet avkastning.


Hvordan sparer man i fond?

Du kan spare i fond ved engangsbeløp eller ved fast spareavtale. Du velger selv beløp og hyppighet, og oppretter sparingen via banken din eller tar direkte kontakt med en fondsforvalter (som ODIN). Det er enkelt å sparte sparing i ODIN – du kan gjøre det via ODINOnline.


Hvordan fungerer det med fond? Hva er den mest effektive måten å spare på?
Når du sparer i fond kjøper du fondsandeler. Verdien reflekterer utviklingen av de verdipapirene fondet har investert i. Om du sparer jevnlig kjøper du både aksjer som er på vei opp og på vei ned, noe som har vist seg å gi en god gjennomsnittlig inngangsverdi.


Er man avhengig av aksjer for å spare i fond?
Ja, i et aksjefond eller i et kombinasjonsfond vil deler eller hele porteføljen bestå av aksjer. Aksjekursene vil derfor reflektere utviklingen i fondet. Vi i ODIN velger selskaper basert på vår investeringsfilosofi. Grundige selskapsanalyser står sentralt i arbeidet, og kun de selskapene vi anser som de beste investeringene inngår i våre fond. Dette bidrar til at kvaliteten på porteføljene hele tiden holdes på et høyt nivå.


Bør man ha kunnskap om aksjer og aksjemarkedet for å spare i fond?
Nei, fordelen med å spare i fond er at forvaltningsselskapet sitter med denne kunnskapen. Vi har egne forvalterteam som jobber knallhardt for å plukke de beste selskapene. Med andre ord så gjør vi den jobben for deg.


Kan dere tilby unge sparemuligheter som ikke vår vanlige bankforbindelse kan tilby oss?

Det kommer vel litt an på hvilken bankforbindelse du har. Men i utgangspunktet skal dette være ganske likt. Det som er sikkert er at vi har god kompetanse på fond og sparing i fond.


Hvor sikkert er det å spare i fond? Hva er det verste som kan skje?
Aksjefond kan svinge mye i verdi, og dersom du har en kort sparehorisont er ikke fond å foretrekke. Har du derimot en lengre horisont bør man absolutt vurdere å sitte i fond. Det verste som kan skje vet man jo ikke, men av tidligere erfaring faller aksjemarkedet fra tid til annen. Fond som er 100 % investert i aksjemarkedet vil naturligvis bli påvirket av dette, og kan i verste fall falle med 40-50% i en periode. På den andre siden kan aksjemarkedet også levere en avkastning på 40-50 % så det er viktig å vite at «etter regn kommer det sol», og oppgangen pleier å være ganske god. Det viktigste er å holde seg til planen. Børsene når aldri toppen, derfor er sparing i aksjefond en måte å bli rik sakte på. Og kommer svingningene, så vet du at det er disse svingningene i aksjemarkedet som jobber for deg.


Hvordan kan dere hjelpe meg med sparing?
Vi kan hjelpe deg med å komme i gang, alt fra det praktiske og til hvilket fond du bør velge. Og lurer du på noe underveis er det bare å kontakte oss og spørre oss. Vi kommer også til å legge ut sparetips og informasjon om fond på denne siden – så følg med.


Hva er fordelene med å spare i fond vs. sparing på bankkonto, BSU osv.?
Fordelen med å spare i fond, da aksjefond, er at forventet avkastning er høyere enn i banksparing. Om sparehorisonten er tilstrekkelig lang er dette den beste løsningen rent avkastningsmessig. Om horisonten er kort er ikke dette nødvendigvis den beste løsningen, men over tid kan forskjellen i avkastning utgjøre svært mye.


Er fond en ideell måte å spare på for studenter?

Fondssparing er en god sparemåte for alle som ser på dette som langsiktig. Om du trenger pengene er de tilgjengelig, men grunnen til at vi understeker langsiktigheten er fordi pengene vil svinge i verdi underveis. Derfor kan det være tidspunkt som er dårligere enn andre til å selge på. Men en liten fordel er det allikevel med å være ung og starte sparingen tidlig: Jo tidligere du begynner jo mere får du ut av rentes renteeffekten. Og det blir det penger av.


Hva mener dere er den beste måten å spare på?
Hvilken sparemåte som er best er individuelt. Det henger sammen med sparemål, horisont, risikovillighet og økonomi. Det viktigste er å komme i gang med sparingen, og klare å sette av litt hver måned – gjerne med en gang stipend/lønn triller inn på konto. Fyll opp BSU om du kan det, ha en «bufferkonto» på bank og sett gjerne av noe i fond også.


Bør jeg heller spare i fond enn BSU?
Nei, dersom du sparer til bolig og ikke har fylt opp BSU vil vi klart anbefale dere å benytte dere av denne gunstige ordningen. Fondssparing er mer et supplement – og eventuelt noe dere kan fortsette med når dere faller utenfor BSU ordning (34 år). Man skal ikke måtte spare seg til fant, men vær bevisst på forbruket. Om du har mulighet til å sette av et par hundre kroner i måneden, så kan det bli en god del etter hvert.


Bør man prøve å «time» markedet? Er det ikke dyrt nå?
Det å «time» markedet på kort sikt er svært vanskelig, om ikke umulig. Det er så mange faktorer som er med på å bestemme utfallet at det blir bare ren gjetning. Det som fungerer uten å ta for høy risiko er å investere i aksjer i de litt kjedelige selskapene som har solid posisjon, leverer jevnt og trutt, og har en god ledelse. Disse vil også falle i verdi når markedet faller, men ikke like mye og de vil ta seg opp igjen. Ta heller tiden til bruk, da du vil være med på både nedturer og oppturer, men det er flest av sistnevnte.

Fant du ikke svaret på det du lurte på? Send oss gjerne en melding på dette, så skal vi svare så godt vi kan!

Kontakt Ung Sparing-teamet

Her kan du ta kontakt med oss om du har spørsmål eller andre henvendelser.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.