Bli med på innsiden: Slik jobber en aktiv fondsforvalter

Robin Øvrebø rydder i feiloppfatninger og avslører hva aktiv forvaltning handler om.

Av: Robin Øvrebø, porteføljeforvalter. 

Når jeg snakker med personer som ikke har et forhold til kapitalforvaltning, møter jeg ofte feiloppfatninger om hva langsiktig, aktiv forvaltning innebærer.

For det første er det en vanlig misoppfatning at aktiv forvaltning innebærer høy aktivitet i form av kjøp og salg. En annen misoppfatning er at det er likhetstegn mellom antall kjøp og salg og avkastning i det aktuelle året.

Men, dette er altså misforståelser. Jeg skal nå forsøke å forklare hvordan vi tenker rundt og jobber med aktiv forvaltning.

Start med grunnprinsippene dine

Først og fremst tror jeg det er fornuftig å basere sine investeringer på noen grunnprinsipper. Det vil si, at man har noen grunnleggende tanker om hvordan man som investor skal tilnærme seg aksjemarkedet. Et slikt grunnprinsipp for oss, er prinsippet om lønnsom vekst. Det er lønnsom vekst som driver rentes rente-effekten i gode selskaper over tid. Lønnsom vekst kan brytes ned i to viktige byggeklosser. Den ene er god avkastning på investert kapital, altså lønnsomhet. Den andre er mulighetene til å reinvestere overskuddet for å øke den fremtidige kontantstrømmen. Denne kombinasjonen fungerer som finansielle byggeklosser. Over tid vil aksjekursene følge verdiskapingen i selskapene. Ergo ønsker vi å investere i selskaper som evner å vokse lønnsomt over lengre perioder.

Som forvalter ligger derfor arbeidet i å ta beslutninger om hvilke selskaper vi skal investere i og ha prosesser som gjør at vi har et godt utgangspunkt for å ta best mulige beslutninger over tid. Beslutninger om hvilke selskaper som har gode forutsetninger for å vokse lønnsomt og skape aksjonærverdier.

Handler ikke om kjøp og salg

Vårt arbeid ligger ikke i å kjøpe og selge aksjer, men å lese årsrapporter, bøker, nyhetsbrev, analyser, møte analytikere og selskapsledelse og reise på selskapskonferanser. Det er dette vi definerer som aktivitet. Og nettopp disse aktivitetene skal lede til et fåtall investeringsbeslutninger i løpet av et år. Vi er selskapsanalytikere og vurderer selskapene, industrien og menneskene som leder disse selskapene. Det kan sammenlignes med at vi i større grad tenker som en industriell eier når vi vurderer investeringene våre. Vi spør oss alltid om dette er et selskap vi ønsker å eie de neste 10 årene.

Det vi kan kontrollere, er:

  1. Hvilke selskaper vi investerer i
  2. Hvor mye selskapene vektes i porteføljene
  3. Hvor lenge vi investerer i disse selskapene

Selv om vi tar en beslutning om å investere i et selskap, så krever det gjentatte beslutninger å beholde disse selskapene i porteføljen. Det kan beskrives som aktiv langsiktighet. Aktiv, i den forstand at vi følger opp at selskapene vi har investert i utvikler seg i henhold til investeringstesen vår. Langsiktig, ved å la verdiskapingen i selskapene få den nødvendige tiden som trengs for å skape aksjonærverdier. Det er denne kombinasjonen over tid som gir den gode rentes rente-effekten ved å investere langsiktig i gode, motstandsdyktige selskaper som evner å vokse lønnsomt over lange tidsperioder.

Det blir som med god vin

Gjennom å investere i selskaper som vokser lønnsomt og samtidig kombinere dette med aktiv langsiktighet, drar vi nytte av den verdiskapingen som foregår i selskapene. Det er denne verdiskapingen over tid som driver aksjekursene til selskapene, som igjen forrenter kapitalen i fondene våre.

I gode selskaper arbeider tiden med deg.

Det blir som med god vin – bedre jo lenger du eier den.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.