Rollen som bedriftseier

Å tenke som en bedriftseier når du eier aksjer kan gjøre det lettere å beholde roen når aksjekursene svinger.

Å investere i en aksje er å kjøpe en del av et selskap. En aksje vil over tid, gjenspeile utviklingen i det underliggende selskapet. Dessverre skjuler ofte aksjemarkedets kortsiktige svingninger at investeringer i gode selskaper gir god langsiktig avkastning med moderat risiko.

La det svinge
Mange opplever aksjemarkedet som en svært risikabel arena for langsiktig sparing. Det er ikke rart når du ser på utviklingen i verdensindeksen de siste 10 årene. Verdensindeksen består av 1 613 ledende selskaper verden over. I løpet av finanskrisen falt disse aksjene 51 prosent. Fra bunnen i mars 2009 tok det drøyt 5 år å komme tilbake til forrige topp før finanskrisen. Kanskje er likevel den oppfattede risikoen større enn den underliggende risikoen i selskapene bak aksjekursene?

la-det-svinge-graf

Du er bedriftseier
Forsøk å tenke at du er eneeier av et selskap som du startet for mange år siden. Selskapet du eier selger en hel rekke varer og tjenester. Ettersom du selger et stort spekter av varer og tjenester til mange ulike kunder reduseres risikoen. Du er ikke avhengig av at ett enkelt produkt eller marked skal lykkes. Som eier vil du sannsynligvis være mest opptatt av å sørge for at bedriften din fortsetter å utvikle seg i riktig retning. Du har bygd stein på stein og resultatutviklingen i selskapet ditt vises i søylediagrammet nedenfor. Hvordan vurderer du risikoen i selskapet basert på de siste 10 årenes resultatutvikling?

Resultatene viser et lite tilbakefall under finanskrisen, men selskapet tjente likevel 52 millioner kroner i 2009. I 2014 er resultatet doblet i forhold til 2009, og er godt over nivåene før finanskrisen. Budsjettet i bedriften tilsier fortsatt resultatvekst de neste to årene.

Sannsynligvis vil du som eier ikke oppleve risikoen som særlig stor i bedriften din. Veksten er primært skapt av internt generert kontantstrøm og avkastning på investert kapital er god.

resultatutvikling-i-millioner-kroner

Bak resultattallene
Selskapet vi har fortalt om er ODIN Global. Resultatutviklingen de siste 10 årene overfor er ODIN Global sin andel av resultatet i selskapene fondet eier.

Fondet er eier i en hel rekke bedrifter. Som eier av ulike bedrifter som selger ulike varer og tjenester reduseres risikoen. Vi kan ikke påvirke prisene som aksjemarkedet setter på selskapene vi eier til enhver tid, men vi kan velge å investere i gode bedrifter som skaper verdier for hvert år som går. Så lenge selskapene vi investerer i skaper verdier får vi god avkastning på investeringene.

De siste 5 årene har selskapene i fondet økt resultatene med 11 prosent i året. I samme periode har fondets avkastning vært 11.3 prosent årlig, svært lik resultatutviklingen i de underliggende selskapene. Vi tror verdiutviklingen for våre andelseiere også fremover vil tilsvare resultatutviklingen i selskapene fondet eier.

Et eksempel på de mange
Ett av de 25 selskapene i ODIN Global er den britiske produsenten av helseartikler og husholdningsvarer, Reckitt Benckiser. Figuren nedenfor viser vår del av resultatutviklingen og aksjekursutviklingen til selskapet siste 10 år. Aksjekursen svinger noe mer enn underliggende resultatutvikling, men over tid reflekterer aksjekursen resultatutviklingen i selskapet.

reckitt-benckiser-resultatbidrag-til-fondet

Det byr seg enkelte muligheter i løpet av en 10-årsperiode til både å kjøpe aksjen når kursen faller og selge når aksjen går i forkant av den underliggende resultatutviklingen. Men selv for eiere som ikke utnytter disse mulighetene har selskapets resultatutvikling sørget for meget god verdiutvikling.

Tiden jobber for deg
I gode selskaper jobber tiden for deg som aksjonær. Vår erfaring har ofte vært at jo lengre vi eier slike aksjer uten å foreta noen krumspring, jo bedre blir resultatet av vår investering. Motsatt: om du investerer i selskaper som ikke skaper verdier, jobber tiden mot deg. Derfor forsøker vi å unngå dårlige bedrifter.

Hvordan forholde seg til svingningene i aksjemarkedet?
Så lenge selskapene vi investerer i skaper verdier over tid, og vi ikke betaler for mye for disse aksjene, bryr vi oss lite om kapitalmarkedenes generelle kurssvingninger. Om du er istand til å skru av skjermen med daglige kurssvingninger og tenke som en bedriftseier vil avkastningen bli god.

Som Warren Buffett har uttalt:
«Games are won by players who focus on the field, not the ones looking at the scoreboard”.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.