Røde tall på børsen

Børsene er urolige om dagen, og etter det kraftige fallet i går peker pilene oppover igjen i dag. Vi benytter børsfall til å kjøpe mer av de selskapene vi allerede eier og har klokketro på vil levere over tid.

Det er vanskelig å spå om det som nå skjer på verdens børser er en korreksjon. Etter en svak uke tiltok fallet i styrke i forgårs. Det er ikke unormalt med svak utvikling i aksjemarkedet på denne tiden av året. I februar var siste gang vi så tegn til en korreksjon. En korreksjon kan beskrives som et børsfall på 10 prosent eller mer. De siste 15 årene har vi hatt 19 korreksjoner og kun 1-2 krasj.

Børsfallet var ventet

Det er vanskelig å si at dette fallet er overraskende. Bare synd det er så vanskelig å vite eksakt når det vil skje. Tre ting indikerte at en korreksjon i aksjemarkedet var i emning:

  • Vi har vært inne i den lengste oppgangsperioden på verdens børser gjennom historien, og prisingen av selskapene har blitt utfordrende i flere av verdens hjørner.
  • Mye penger inn i indeksfond, fond som følger en aksjeindeks slavisk, har ført til at store børsnoterte selskaper prises høyt. Når denne flyten av penger snur eller stopper opp er det risiko for at disse aksjene kommer ned til mer edruelig nivåer.
  • Siden sentralbankenes tiltak for å få fart på økonomien nå er i ferd med å avta, samt at økonomiene går bra, har rentenivåene begynt å stige. Dette er naturlig etter en lang periode med lave renter og god fart i økonomien. Amerikanske 10 års statsobligasjoner er nå godt over 3 prosent og mange finner det interessant å selge aksjer for å investere i rentemarkedet.

Husk at Oslo Børs er «verdens beste» børs hittil i år med en oppgang på omtrent 10 prosent. Det står i kontrast til den tyske DAX indeksen, en samling av 30 tyske selskaper notert på Frankfurt børsen, som er ned tilsvarende. Det er liten grunn til å tro at det norske aksjemarkedet er frikoblet fra resten av verden over tid. En høyere oljepris er en bidragsyter til at det likevel har skjedd i år.

Muligheter for den langsiktige

Jo lengre børsfallet blir desto større muligheter. Vi vil derfor kjøpe mer av de selskapene vi allerede eier. Dette er selskaper som vi mener vil levere gode resultater over tid. Over tid er det utviklingen i selskapenes resultater som avgjør hvordan fondene går. Vi går nå inn i rapportsesongen for tredje kvartal og mener det jevnt over fortsatt går bra hos selskapene.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.